Comparteix:

La UPC amb Haití

El Rector de la UPC va fer arribar a tot el PAS i PDI un escrit de posicionament, incloent una crida a la participació en algunes iniciatives posades en marxa a través del treball coordinat amb altres universitats.

 
 
9 de febrer de 2010

Benvolgut company / benvolguda companya,

En els dies posteriors al terratrèmol que ara fa gairebé un mes va devastar Haití, des de la UPC vam posar de manifest la nostra solidaritat amb el poble haitià, així com la voluntat i compromís de col·laborar activament en el llarg procés de reconstrucció al que haurà de fer front aquest país un cop finalitzi la fase d'emergència humanitària.
Per evitar la dispersió d'iniciatives des de l'ampli conjunt d'universitats que compartim aquesta disposició, hem optat per sumar esforços en base al treball en xarxa. En aquest sentit, hem establert canals de comunicció i acció conjunta tant a nivell català -des de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques, l'ACUP- com a nivell estatal- a través de la CRUE-. Així, en l'Assemblea General del passat 20 de gener, la CRUE va acordar coordinar accions d'ajut al poble haitià, amb la col·laboració de la Comissió de Cooperació Universitària al Desenvolupament (CUD). La CRUE planificarà un sistema de col·laboració de les universitats espanyoles amb el poble haitià, basat especialment en la reconstrucció futura de les seves universitats i del sistema educatiu en general, sense perjudici de les accions que cada universitat vulgui emprendre unilateralment.
I, d'altra banda, des de la UPC ens estem sumant a altres iniciatives que s'estan articulant per posar més eficaçment totes les capacitats al servei d'aquest objectiu. Amb aquest missatge et vull informar d'una d'aquestes propostes, inicialment impulsada des de la Càtedra Unesco d'Habitabilitat Bàsica de la UPM. La UPC -a través del CCD- s'adherit al document "RECONSTRUCCIÓ D'HAITÍ: de l'Emergència al Desenvolupament", que ha estat elaborat de forma conjunta amb altres actors de la cooperació espanyola.
El trobareu a les pàgines:
Des d'aquesta mateixa plataforma s'està fent un inventari de capacitats institucionals i personals (cerca d'experts i expertes) per a la seva consideració en el marc del procés de coordinació internacional i nacional de l'ajut a Haití, tant en la propera fase de post-emergència i rehabilitació como en l'etapa posterior de cooperació al desenvolupament en l'àmbit de l'habitabilitat bàsica. Aquest inventari, que es remetrà a la Secretaria d'Estat de Cooperació Internacional, no només s'orienta a la planificació territorial i urbana i a la diagnosi, rehabilitació i reconstrucció d'habitatges i altres edificacions, sinó a tot el conjunt d'actuacions que fan referència a la xarxa d'espais i de serveis públics que ha resultat destruïda. És evident que hi ha un ampli ventall de camps en què podem col·laborar des de la nostra universitat, per la qual cosa t'animo a participar-hi.
 
La recollida d'informació es fa per via electrònica, a través d'uns formularis que inclouen apartats sobre identificació, contacte, experiència prèvia, capacitats i disponibilitat. Pots accedir a les instruccions i als formularis a través de la pàgina:
 
Finalment t'avanço que la propera convocatòria d'ajuts del CCD, que s'obrirà a finals d'aquest mes de febrer, també establirà una priorització específica per aquells projectes i iniciatives que es duguin a terme a Haití.
Molt cordialment,
 
Antoni Giró Roca
Rector