Comparteix:

La UPC i el Fons Català de Cooperació per al Desenvolupament signen un conveni per a rehabilitar un hospital al campament de refugiats saharauís a Rabouni

La UPC i el FCCD signaran el 9 de desembre un conveni per a la rehabilitació de l'Hospital Catalunya a Rabouni, camps de refugiats del Sahara-Tindouf (sud d’Algèria).

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD) va col·laborar, en el seu dia, en la construcció de l’Hospital Catalunya, situat a Rabouni (Tindouf), i des de la posada en funcionament de l’Hospital Catalunya es va detectar la presencia de lesions estructurals en tot l'edifici. Per aquest motiu, el FCCD i la UPC van signar un conveni en 2005 per la reparació de l’Hospital Catalunya, i durant els anys 2005 i 2006 es va procedir a la rehabilitació de la zona de consultes i d’una ala d’habitacions de l’Hospital. Aquest conveni, a la vegada, va obrir noves línies d'investigació universitària per a projectes final de carrera i tesis doctorals, que poguessin deixar constància documental de l'esforç realitzat pels sahrauís i les institucions que els han donat suport durant els últims 30 anys. Aquesta voluntat s’ha materialitzat en un estudi tipològic i constructiu dels edificis d’equipament (escoles, hospitals,entre d’altres) dels camps de refugiats sahrauís.

Amb la voluntat de donar continuïtat a la col·laboració per al desenvolupament de la investigació referent a la reparació de les lesions estructurals de l’Hospital Catalunya, el FCCD i la UPC signaran el proper 9 de desembre un conveni de col·laboració per a la rehabilitació de l'Hospital.

Les actuacions emmarcades en aquest conveni s'han començat a dur a terme durant el 2010 i continuaran, com a mínim, fins al juny de 2011, moment en que està prevista la finalització de la rehabilitació de les dues ales d'habitacions i passadís central, la cuina i el menjador, i la rehabilitació dels espais de l'hospital quirúrgic.