Comparteix:

La UPC participa en un projecte finançat per EuropeAid

El Grup de Recerca en Cooperació i Desenvolupament Humà (GRECDH/UPC) participa en un projecte liderat per l’organisme internacional de desenvolupament Practical Action, que té per objecte l’accés a l’energia dels més pobres a l’Àfrica Subsahariana.  
  

El principal objectiu és sensibilitzar a tota la Unió Europea de la importància que té l'accés a l'energia, principalment dels més pobres a l'Àfrica subsahariana, en l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM), incloent l’eradicació de la pobresa.

 

Aquest projecte persegueix impulsar canvis en la política de la UE i dels Estats membres, no només per augmentar els fons d'ajuda per a l'Àfrica sinó també per millorar la seva eficàcia. Es pretén que els responsables polítics i planificadors de la UE estiguin disposats a proposar i dur a terme canvis de política i que aquests estiguin fortament recolzats perla ciutadania de la UE.

 

El projecte, que s’ha iniciat a l’abril de 2010, té una durada prevista de 3 anys i un pressupost de 950.000 €, el 75% del qual estarà finançat per la Unió Europea. El Consorci, liderat per Practical Action, està format per l’Stockholm Environment Institute (Suècia), la Universitat Politècnica de Catalunya (Espanya) i EDUCON, organització no governamental de la República Txeca. La UPC serà la responsable de les accions dutes a terme a Espanya.