Comparteix:

Les universitats públiques catalanes posen en el mapa els seus projectes de cooperació arreu del món

L’Associació Catalana d’Universitat Públiques (ACUP) ha impulsat el desenvolupament d'un mapa de la cooperació universitària a partir de les dades aportades per les vuit universitats que en són membres. L’elaboració d’aquest recurs permet visibilitzar més fàcilment l'ampli ventall de projectes de cooperació internacional que actualment estan en marxa en àmbits com ara la salut, la comunicació, les tecnologies de la informació i l’agricultura, entre d'altres.

 

Permet observar, per exemple, que les regions amb major presència de projectes de col·laboració són l’Àfrica i l’Amèrica Llatina. En el continent africà el país que concentra un nombre més important de projectes és el Senegal, on es duen a terme vuit iniciatives. En el cas d’Amèrica Llatina, Bolívia és el país on actualment es desenvolupen projectes de cooperació universitària al desenvolupament, amb sis iniciatives en marxa.

 

La cooperació de les universitats públiques catalanes, al mapa

 

Aquest mapa permet situar geogràficament els focus d’acció de la cooperació universitària alhora que aporta dades concretes de tots i cadascun dels projectes, com són: universitat o centre impulsor, objectius del projecte, àmbit d’actuació, socis i contraparts associades, localització de les accions desenvolupades, així com el calendari d'execució de cada projecte.

 

El mapa de la cooperació universitària ha estat impulsat per les universitats públiques de l’ACUP amb l’objectiu de donar més visibilitat a les activitats de cooperació dutes a terme en l’àmbit universitari. Aquesta nova eina també permetrà una millor coordinació entre universitats i facilitarà la identificació de nous marcs de col·laboració per a la realització de projectes conjunts amb altres universitats i ens públics de les diferents regions. A més facilitarà el coneixement per part de la comunitat universitària, les ONG i la societat en general sobre els projectes i les iniciatives en què treballen les universitats de l’ACUP. Es tracta d’una eina dinàmica i totalment oberta a noves aportacions i incorporacions. Tothom que estigui treballant en iniciatives que no estiguin recollides en aquesta versió inicial és convidat a contactar amb nosaltres per tal de completar el mapa.

 

L’elaboració d’aquesta eina s’emmarca en l’Estratègia de Comunicació Conjunta de Cooperació Universitària al Desenvolupament impulsada per l’ACUP i ha comptat amb la col·laboració de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD).

 

Vegeu el Mapa de cooperació universitària

Les universitats públiques catalanes impulsen projectes de cooperació en més de 100 països d'arreu del món