Comparteix:

Màster Tecnologia per al Desenvolupament Humà i la Cooperació

Aquest setembre ha començat la docència la primera edició del Màster Tecnologia per al Desenvolupament Humà i la Cooperació a la UPC

Amb gran il·lusió per part del professorat, l’estudiantat i PAS que el composen, aquest curs 2012-2013 comença a impartir-se a la UPC el Màster de Tecnologia per al Desenvolupament Humà i la Cooperació.

Il·lusió per l’estrena, il·lusió per un desenvolupament ple de reptes, i il·lusió pel futur immediat que espera a aquells que hi participen. I és que el nou Màster oficial, que va obtenir l’informe favorable d’AQU Catalunya el 27.6.2012 (titulació 4313327), tràmit que obre el camí per a la seva futura publicació al B.O.E., és una proposta de l’Institut de Sostenibiliat de la UPC per tal d’acomplir les obligacions que la Universitat té cap a tota la societat: posar en valor la investigació bàsica i aplicada que hi realitza en pro del desenvolupament i la cooperació internacional.

De fet la LOU, la CRUE, els Estatuts de la UPC i el seu Pla UPC Cooperació 2015, entre d’altres, parlen de que la cooperació universitària al desenvolupament és i ha de ser activitat pròpia, regular i habitual de la comunitat universitària, no una activitat de més a més. La posada en funcionament d’aquest Màster fa que la UPC enforteixi amb excel·lència aquest compromís.

Els responsables del màster exposen que la matrícula d’estudiants, tot i no haver estat molt elevada aquest primer curs, és encoratjadora, donat que la campanya de difusió ha estat molt limitada pel poc temps disponible entre aprovació i admissió, i segurament la seva existència no ha arribat al coneixement de tots els possibles candidats. Estan convençuts de que quan es conegui la proposta, i quan els primers estudiants dels plans d'estudi de grau reformats es graduïn, augmentarà la demanda.

Un màster jove, però que beu de la llarga experiència acumulada per la UPC
El Màster ofereix les eines necessàries per a la formació d'experts i expertes capaços de donar respostes innovadores als problemes plantejats en l’àmbit del Desenvolupament Humà Sostenible i de la Cooperació Internacional. Els professors del Màster són experts reconeguts en les àrees tecnològiques pròpies de la UPC i tenen àmplia experiència en projectes de cooperació amb programes i accions impulsades en països de tot el món amb agencies de cooperació (com l’AECID de Espanya, l’EuropeAid de la Comunitat Europea), agencies multilaterals (com UNICEF, FAO, UNESCO), multitud d’ONGDs (Oxfam, Creu Roja,…), alguns governs i el propi recolzament del CCD de la UPC.

Tots els estudiants tenen una formació prèvia en graus de les àrees de les enginyeries, l’arquitectura o l’edificació (o llicenciatures en ciències amb complements formatius) que els hi permetrà aprofitar els 90 crèdits de durada del Màster per adquirir els coneixements i les competències necessàries per ser capaços d'aportar solucions tecnològiques de manera rigorosa, pertinent i creativa als reptes que es plantegen.

Un terç d’aquests crèdits corresponen al Treball Fi de Màster que té l’engrescadora particularitat de que ha de ser desenvolupat amb una estada pràctica a terreny d’entre 2 i 4 mesos en un ens extern, públic o privat, involucrat en projectes de cooperació al desenvolupament, a través del corresponent conveni de col·laboració. Apassionant manera de concloure un Màster que comença amb molta, molta il·lusió.