Comparteix:

Memòria CCD del curs 2011-2012

20/12/2012

Ja està disponible la memòria del curs 2011-2012

Quan la solidaritat esdevé més necessària que mai, el
sector de la cooperació per al desenvolupament travessa
un període molt complicat. L’escenari de crisi econòmica
que tan greument està afectant el conjunt de polítiques
socials colpeja de manera molt intensa la cooperació amb
els països més empobrits. La UPC defensa amb fermesa el
seu compromís amb la cooperació al desenvolupament
com a part fonamental de la seva responsabilitat social en
la lluita contra la pobresa i l’exclusió. Des del 1992, aquesta
universitat ha vertebrat i ha enfortit un programa solidari
orientat a posar els seus coneixements i capacitats en
ciència i tecnologia al servei del desenvolupament humà,
que encara avui segueix essent un referent.
El curs 2011-2012, que ha estat el primer any de desplegament
del Pla UPC Cooperació 2015, ha permès:
· Consolidar el compromís institucional amb la CUD,
donant entitat pròpia i visibilitat a aquesta matèria en els
nous estatuts de la UPC.
· Avançar en la normalització de les activitats universitàries
de cooperació, definint mecanismes de reconeixement
acadèmic tant per al PDI com per als estudiants.
· Millorar l’oferta formativa de postgrau, amb la posada
en funcionament del Màster en Tecnologia per a la Cooperació
i el Desenvolupament Humà.
· Posar en marxa 54 projectes en col·laboració amb ONGD,
universitats del Sud i altres entitats i oferir un extens programa
d’activitats de sensibilització.
Quan la solidaritat esdevé més necessària que mai, el sector de la cooperació per al desenvolupament travessa un període molt complicat. L’escenari de crisi econòmica que tan greument està afectant el conjunt de polítiques socials colpeja de manera molt intensa la cooperació amb els països més empobrits.

La UPC defensa amb fermesa el seu compromís amb la cooperació al desenvolupament com a part fonamental de la seva responsabilitat social en la lluita contra la pobresa i l’exclusió. Des del 1992, aquesta universitat ha vertebrat i ha enfortit un programa solidari orientat a posar els seus coneixements i capacitats en ciència i tecnologia al servei del desenvolupament humà, que encara avui segueix essent un referent.

El curs 2011-2012, que ha estat el primer any de desplegament del Pla UPC Cooperació 2015, ha permès:

  • Consolidar el compromís institucional amb la CUD,donant entitat pròpia i visibilitat a aquesta matèria en elsnous estatuts de la UPC.
  • Avançar en la normalització de les activitats universitàriesde cooperació, definint mecanismes de reconeixementacadèmic tant per al PDI com per als estudiants.
  • Millorar l’oferta formativa de postgrau, amb la posadaen funcionament del Màster en Tecnologia per a la Cooperaciói el Desenvolupament Humà.
  • Posar en marxa 54 projectes en col·laboració amb ONGD,universitats del Sud i altres entitats i oferir un extens programad’activitats de sensibilització.

Us podeu descarregar la memòria de la web.