Comparteix:

Moravia. Un projecte de cooperació internacional.

08/06/2010

Investigadors de la Càtedra UNESCO de Sosteniblitat de la UPC apliquen tecnologies naturals de tractament per convertir un gran abocador de la ciutat colombiana de Medellín en un parc urbà per als ciutadans, combinant aiguamolls construits amb buffer strips, franges de vegetació que absorbeixen i ajuden a la degradació dels contaminants. També s'està coordinant, amb l'ajuda de les administracions locals, el procés participatiu per definir el procés de transformació.

La Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC, a invitació de l'Area Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) a Medellín, Colòmbia, participa activament en el procés de transformació ambiental, social i urbanística del morro de Moràvia. En aquest projecte també hi participen entitats de cooperació com l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID), a través del programa PCI Iberoamèrica, l'Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament (ACCD) i el CCD de la UPC i l'Ajuntament de Barcelona, a més de l'Alcaldia de Medellín, l'Agència de Cooperació i Inversió de Medellín (ACI), així com d'institucions educatives com la Universitat d'Antioquia, la Universitat Pontifícia Bolivariana, el Tecnológico d'Antioquia, entre d'altres.


L'any 2010 la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC segueix donant suport tècnic en el procés de transformació del morro de Moràvia, col·laborant tant en la recuperació ambiental de la zona, com en el procés de fer conèixer el cas de Moràvia a nivell internacional, com a exemple de transformació de zones urbanes degradades.

Sin título-2.gif

En aquest sentit, destaca la realització d'una planta demostrativa de tractament dels lixiviats (efluents contaminats) de la zona. La planta demostrativa utilitza sistemes naturals de tractament, un sistema previ de buffer-strip, combinat amb una planta de tractament formada per aiguamolls construits, de flux subsuperficial vertical. El sistema de buffer-strip disminueix la generació de lixiviats, per la seva capacitat d'intercepció de l'aigua de pluja i per l'evapotranspiració. El sistema de tractament i descontaminació combinat de buffer-strip més aiguamoll construït es va iniciar a finals d'abril i s'acabarà a mitjans de juny. 


Sin título-1.gif


Una jornada exitosa que es repeteix:  Semana de Moravia II

El juny del 2009 la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat va ajudar a coorganitzar un esdeveniment dirigit als habitants del Morro de Moravia i que va tenir un gran impacte sobre tota la comunitat: la "Semana de Moravia", diàleg obert a representants del sector públic, universitats, líders i habitants del Morro. La jornada va ajudar a canalitzar i organitzar el procés participatiu, permetent que es produís un gran intercanvi d'idees, projectes i visions sobre el futur del Barri de Moràvia.

Els esforços per a la transformació, difusió i integració de la comunitat en aquest procés de canvi participatiu que s'està duent a terme al Morro, motiven la Càtedra UNESCO a coorganitzar per segona vegada la "Semana de Moràvia", el juliol del present any, a Medellín. Aquesta iniciativa té com a objectiu, per a aquesta segona versió, intercanviar idees davant la intervenció integral del barri de Moràvia i la seva àrea d'influència, com a model de transformació de la ciutat a nivell urbà i sociocultural. La Setmana de Moràvia II busca de nou ser un espai de debat entre acadèmics, representants de diverses institucions públiques i privades, líders comunitaris i la comunitat en general, respecte a les fites assolides en aquest procés de transformació.

 

Exposició Internacional "Transformació d'àrees urbanes degradades. Moràvia com a exemple i noves propostes cap a un desenvolupament humà sostenible. "


La VII Biennal Ibero-americana d'Arquitectura i Urbanisme es realitzarà aquest any a la ciutat de Medellín, abordant la noció d'una "arquitectura de valors i un urbanisme social", en l'àmbit del desenvolupament social, econòmic, ambiental i cultural de la ciutat i de creixement espontani i del territori urbà.

 

En aquest marc, la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat, amb el suport de l'acadèmia i de les administracions públiques de la regió, organitzarà una exposició internacional amb l'objectiu de mostrar com la transformació de zones degradades en diferents regions del planeta -com a Moràvia o la transformació del parc de Montjuïc a Barcelona-, poden servir d'exemples cap a noves propostes per a un desenvolupament humà sostenible. Aquesta exposició serà presentada a la sala d'exposicions temporals del Parc Explora de Medellín, l'octubre del 2010.

 

 

Per a més informació:

http://www.upc.edu/saladepremsa/al-dia/mes-noticies/la-catedra-unesco-de-sostenibilidad-transforma-un

http://www.catunesco.upc.edu/investigacion/ciclo-integral-del-agua/cooperacion-internacional?set_language=es

http://www.construible.es/noticiasDetalle.aspx?id=5091&c=1&idm=5&pat=5

http://www.metropol.gov.co/detalle_noticia.php?idn=1450&Q=1

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/M/moravia_cooperacion_para_transformar/moravia_cooperacion_para_transformar.asp