Comparteix:

Mosquiteres contra la malària

En la foto apareixen les primeres bobines d’un teixit especial per lluitar contra la malària. Es tracta d’un innovador teixit de mosquiteres, fet d’un fil multi-fibra que incorpora un insecticida en la mateixa estructura. La mosquitera és produïda per Vidal-Sunyer i és el resultat tangible d’un projecte anomenat “Projecte Àfrica mosquiteres contra la malària”, que va ser recolzat pel CCD al 2009 i 2010. Gràcies a aquest suport al projecte Fabricació i Subministrament de Mosquiteres Mild per combatre la Malària, i als Projectes Finals de Carrera, PFC realitzats a l’ETSEIAT, avui es pot dir que ja no és un projecte sinó una realitat.

Segons Mariona Vidal, una de les responsables del projecte, "ha passat molt de temps des de la primera idea, hem evolucionat, hem superat problemes,... Estem en una cursa de fons i d’obstacles i creiem que la meta és a prop. Tot aquest recorregut, ens està fent més forts i més grans."

Aquesta progressió ha implicat que els involucrats en el projecte decidissin crear una nova empresa, amb una filosofia diferent i no repetir patrons. Vidal Sunyer SL, és una empresa industrial per treballar amb la filosofia "Base de la Piràmide 2.0" i l’economia inclusiva. La seva missió és fabricar, distribuir, innovar sobre productes tèxtils i promoure l’economia inclusiva en els països en vies de desenvolupament. 

El projecte "Mosquiteres contra la malària (MaM)", que a la UPC lidera el professor Manel Frigola, del Departament d’Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial, va ser pre-seleccionat pel programa SUMA-UPC i en cas de posar-se en marxa la campanya de captació de recursos, aquests han de permetre la posada en marxa la cooperativa/unitat de confecció a Burkina Faso i a Senegal per tal de confeccionar i distribuir les mosquiteres a la població desafavorida, adaptant-ne la forma del teixit i les mides a les necessitats de cada família. El projecte "Mosquiteres contra la malària", però, a més de l'objectiu de fer arribar aquest teixit de manera assequible a les persones que ho necessiten, passa per incorporar la població més desfavorida al teixit industrial i econòmic dels seus països.

La malària, també coneguda com a paludisme, és una malaltia causada per un paràsit que es transmet mitjançant la picada de mosquits infectats. El paludisme està estretament lligat a la reducció del producte interior brut (PIB), que pot baixar fins a un 1,3% en països amb alts nivells de transmissió. Les despeses públiques representen una carrega important pels governs d’aquestes regions, on s'hi arriben a destinar fins el 40% de les despeses en sanitat.

Es pot trobar més informació sobre el projecte a la pàgina de Facebook de VidalSunyer.