Comparteix:

NOU! mapes de projectes CCD al Google

Millorem la qualitat de la informació sobre els projectes de cooperació. A la pàgina ACCIONS AL SUD es visibilitza la distribució geogràfica de les accions 2010 i 2011 que s’han portat a terme gràcies als recursos aportats a través de la Campanya del 0,7% a la UPC.

Clicant sobre cada projecte concret s'obre una finestra amb el nom de l'acció, la localització, l'àrea temàtica i la contrapart a terreny que ha impulsat l'actuació. En el cas del mapa de projectes 2010 podeu linkar un resum amb fotografies.

Veure el mapa