Comparteix:

Oberta fins el 9 d’abril la convocatòria de beques MAEC-AECID

L'Agència Espanyola de Cooperació Internacional al Desenvolupament (AECID) ha obert recentment la convocatòria de programes de beques MAEC-AECID per al curs 2014-2015.

 

Té per objecte finançar la formació en universitats, centres i organismes espanyols i estrangers de titulats en temes de cooperació per al desenvolupament o vinculats a projectes d’universitats en aquest àmbit. En aquest sentit, la principal novetat d'aquesta convocatòria és la posada en marxa d'una línia de beques de postgrau per a projectes de recerca en àmbits de cooperació al desenvolupament (programa 1.4. de la convocatòria).

 

 

Si bé el termini per a la presentació telemàtica de sol·licituds a l'AECID finalitzarà el proper 9 d'abril hi ha documents -certificat d'aval de la idoneïtat del/de la sol·licitant i fitxa del projecte- que han de ser signats des de la UPC. És per això que les persones que estiguin interessades a sol·licitar una beca en el marc d'aquest programa han de contactar prèviament amb el Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD) i presentar en paper en aquesta unitat la documentació següent abans del dia 4 d'abril:

 

- Formulari de sol·licitud (disponible per via telemàtica a www.aecid.gob.es)

- Fitxa de projecte segons el model de l'annex V de la resolució


Les dades de contacte del CCD són les següents:

E-mail: info.ccd@upc.edu

Tel:     934015961