Comparteix:

Oberta la XVIII Convocatòria d'Ajuts del CCD per a accions de cooperació

25/02/2010

El 26 de febrer s’obre la convocatòria anual d’ajuts del Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD) de la UPC per a Accions de Cooperació, un programa de suport a la participació solidària de la nostra comunitat universitària que ha esdevingut el mecanisme bàsic a través del qual es canalitza la implicació directa de membres de la UPC en projectes i programes de cooperació per al desenvolupament amb els països del Sud, en col·laboració amb altres actors socials.

A través d’aquesta convocatòria, que es nodreix dels recursos procedents de la Campanya del 0,7% a la UPC, cada any s’impulsa un ampli ventall d’activitats de cooperació universitària al desenvolupament, amb una extensa participació d’estudiantat, professorat i PAS. Així, en l’edició de l’any 2009 es van assignar ajuts a 96 projectes i iniciatives de cooperació, en què van participar prop de 470 persones, amb un finançament total de més de 455.000 €. Moltes d’aquestes accions es realitzen en col·laboració amb ONG i entitats del nostre entorn, amb la condició bàsica que en totes les propostes hi hagi una participació activa i directa de membres de la UPC.

La convocatòria promou la realització d’activitats que contribueixin a ampliar les capacitats i oportunitats de desenvolupament de la població de països d’IDH baix a través de la formació, la recerca aplicada i la transferència de tecnologia, així com el suport a universitats i centres de recerca i de formació d’aquests països. També s’inclou una línia específica de suport a iniciatives específicament orientades a sensibilitzar la nostra comunitat universitària sobre la problemàtica dels països del Sud i, també, a propostes d’Educació per al Desenvolupament (EpD) que es duguin a terme a la UPC. 

La convocatòria CCD-2010 incorpora algunes novetats de cara a reforçar el suport a algunes actuacions considerades estratègiques, orientant el treball de Cooperació Universitària al Desenvolupament que es realitza des de la UPC. Com a novetats més significatives en destaquem les següents: 


1. En resposta a la catàstrofe recentment esdevinguda en el país, s’introdueix una priorització específica per les accions que es duguin a terme a Haití.

2. S’estableix una línia de suport específic per a activitats de recerca per al desenvolupament, que permetrà complementar els ajuts a la mobilitat amb la cobertura d’altres despeses vinculades a la realització d’aquestes iniciatives.

3. Igualment, dins de la modalitat d’ajuts a propostes d’Educació per al Desenvolupament, s’introdueix una línia de suport addicional per al treball de les competències genèriques –en particular la de Sostenibilitat i Compromís Social, des de la perspectiva d’acostar el Sud a l’aula- en assignatures dels nous plans d’estudi.

4. Es promou l’elaboració de vídeos i d’altres materials audiovisuals vinculats a les experiències i activitats realitzades al Sud.

Alguns dels trets fonamentals de la convocatòria:
  • Àmbit d’aplicació: hi poden concórrer les iniciatives de cooperació adreçades a països en vies de desenvolupament en què intervinguin directament professorat, PAS i estudiantat matriculat en estudis oficials de la UPC, així com les activitats de sensibilització i les propostes d’Educació per al Desenvolupament (EpD) específicament adreçades a la nostra comunitat universitària.
  • Calendari: resta oberta des del dia 26 de febrer fins el 26 de març de 2010, i els resultats es comunicaran a partir del dia 18 de maig. Els formularis estan disponibles a la pàgina web i es poden sol•licitar al CCD (mòdul A4, Campus Nord, email: info.ccd@upc.edu). 
  • Es diferencien tres tipus d’activitats, que poden optar a ajuts: 1) Activitats de cooperació amb universitats o institucions afins en ciència i tecnologia. 2) Projectes de cooperació per al ONGD i altres entitats. 3) Activitats de sensibilització (exposicions, campanyes, taules rodones, jornades, etc.) i propostes d’Educació per al Desenvolupament a la UPC. 
  • L’ajut s’orienta a cobrir total o parcialment les despeses de mobilitat vinculades a la participació de membres de la UPC en els projectes. Excepcionalment es pot acordar contribuir a l’adquisició de material imprescindible per a la realització de l’activitat.