Comparteix:

Ponències, seminaris i taules rodones organitzats pel DUOT de la UPC a Maputo

Els dies 16, 21 i 22 de març es van desenvolupar a Maputo, Moçambic, diverses ponències i seminaris en relació amb el projecte "El sistema d'espais col·lectius dels barris populars de Maputo", participant de la convocatòria d'ajuts del CCD del 2017

El 16 de març de 2018 es va realitzar al Complexo Pedagógico del Campus de la Universidade Eduardo Mondlane (UEM), Maputo (Moçambique), la ponència “La producció del sistema urbà dels barris populars. La relació espai col·lectiu – espai residencial de 2 casos representatius de Maputo”, dins el marc del fòrum urbà CHaBaM. I Conferència sobre Habitabilitat Bàsica a Moçambique. Un abordatge alternatiu per a l’habitatge. La doctoranda Arwen Prendergast Gumbao, dins un programa d’accions del Grup de Recerca en Urbanisme del Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori (GRU-DUOT), dins els marcs tant de Cooperació com d’Educació per al Desenvolupament, va donar visibilitat i va difondre els treballs d’investigació sobre les ciutats subsaharianes i els resultats de les recerques aplicades a 5 barris populars ((in)formals) representatius de Maputo.


 

El 21 de març de 2018 es va realitzar a Maputo (Moçambique) el seminari “Sistemes d’Espais Col·lectius de barris representatius de Maputo. Reflexió per a un abordatge més integrat i inclusiu sobre l’espai urbà dels barris populars”, a càrrec de la doctoranda del Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori (DUOT) Arwen Prendergast Gumbao, dins un programa d’accions del Grup de Recerca en Urbanisme (GRU-DUOT), on s’inclou la cooperació interuniversitària amb la contrapart, la Faculdade de Arquitectura e Planeamento Físico (FAPF) de la Universidade Eduardo Mondlane.

El Seminari, finançat pel Centre de Cooperació per al Desenvolupament de l’UPC i amb el suport de la FAPF, ha servit per difondre la recerca aplicada sobre 5 barris populars representatius de Maputo, i alhora formar/capacitar alumnat, professorat i investigadors del món acadèmic i a membres d’organitzacions sense ànim de lucre i professionals urbans, en l’àrea de l’urbanisme social i el Dret a la Ciutat Integral i Inclusiu.

 

 El 22 de març de 2018 es va realitzar a Maputo (Moçambique) el Workshop/Taula rodona de debat i reflexió "Urban issues and urban actors for the improvement of the programs, processes and projects of slum upgrading in Maputo”, a càrrec de la doctoranda del Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori (DUOT) Arwen Prendergast Gumbao, coordinat amb el Departamento de Planeamento Urbano e Ambiente del Conselho Municipal de Maputo, i dins un programa d’accions del Grup de Recerca en Urbanisme (GRU-DUOT).

 L’activitat, finançada pel Centre de Cooperació per al Desenvolupament de l’UPC i realitzada a la seu de l’Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ha tingut com a principal objectiu el crear un espai de debat i reflexió transversal a través d’un grup multisectorial d’actors implicats en la millora dels barris informals de Maputo. El marc de treball, amb base a les experiències de cada part, s’ha centrat en el com abordar la millora de la gestió i implementació d’accions al medi urbà des d’enfocs més estratègics i coherents amb la realitat socioespacial d’aquests barris, dins el marc del Dret a la Ciutat Integral i Inclusiu.

La gestió del territori municipal, l’habitatge, les infraestructures, la mobilitat i el transport, l’espai públic, els espais verds i el medi ambient, la seguretat ciutadana, la perspectiva de gènere al medi urbà, o la participació transversal i ciutadana, han estat representades a través dels participants Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Arquitectura Sin Fronteras, Conselho Municipal de Maputo –CMM- (Dep. De Planeamento Urbano e Ambiente; Dep. de Saúde e acçao Social, Dep. De Infraestruturas), Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori – UPC, Fondazione AVSI, Ingenieria Sin Fronteras Cataluña, FAPF, MapaDosChapas, MapeandoMeuBairro, MUVA, UNHabitat i WAZA.