Comparteix:

Posada en marxa d'una plataforma d'estudis doctorals a l'Àfrica

L'ACUP i l'IAU posen en marxa el portal web IDEA amb l'objectiu de donar suport als estudis de doctorat a l'Àfrica

El principal objectiu de la plataforma IDEA - PhD, que és fruit del projecte de l'ACUP African-Spanish Higher Education Management Platform, és promoure el lliure accés als documents institucionals i governamentals per tal d’inspirar el disseny o la millora de la gestió estratègica i les polítiques acadèmiques en relació amb els programes de doctorat, principalment a l'Àfrica. Així mateix, el portal oferieix eines pràctiques com mòduls, llistes de verificació i altres exemples concrets d'iniciatives universitàries. A més a més, amb la creació d'aquest portal es pretén posar a l’abast de tots els actors noves oportunitats per a la cooperació, la col·laboració i la internacionalització de les universitats.

http://www.idea-phd.net/