Comparteix:

Premi "Enginyeria Solidària"

Enginyeria Sense Fronteres llença la sisena edició de premis per a Treballs de Fi de Grau i Màster sobre Enginyeria, Cooperació per al Desenvolupament i Drets Humans. El termini màxim de presentació serà el dia 1 de juny de 2018.

Ja hem arribat la VI edició del Premi “Enginyeria Solidària” per a Treballs Fi de Grau i Màster sobre Enginyeria, Cooperació al Desenvolupament i Drets Humans, organitzada per Enginyeria Sense Fronteres (ESF) des de l’any 2013. Una any més, llancem aquesta sisena edició amb la mateixa motivació d’anys anteriors: difondre i potenciar la importància que té l’enginyeria en tots els seus vessants, tècniques, econòmiques, científiques i socials. Perquè l’enginyeria és una eina fonamental per aconseguir la transformació social a qualsevol lloc del món, prenent un paper rellevant en el procés de consecució, posada en pràctica i reivindicació del compliment dels Drets Humans.

Aquest premi vol reconèixer els treballs tecnològics d’assaig, investigació, recerca bibliogràfica i tècnica aplicada, que aportin innovacions, pràctiques i teòriques, des de les escoles d’enginyeria o arquitectura de qualsevol universitat espanyola, reivindicant el paper i el compromís d’aquestes institucions en la transició cap a un desenvolupament humà sostenible a tot el món.

  • Categoria A: Un premi de 500 € per Treballs de Fi de Grau (TFG) o Projectes Fi de Carrera (PFC), de caràcter projectista o d’investigació, presentats i aprovats en qualsevol escola o facultat d’una universitat espanyola.
  • Categoria B: Un premi de 500 € per Treballs de Fi de Màster (TFM) o Tesines de Màster (TDM), defensades en qualsevol programa oficial o no oficial d’universitats espanyoles.

Participants

Podrà participar qualsevol estudiant, de qualsevol nacionalitat, pertanyent a una escola d’enginyeria o arquitectura d’una universitat espanyola. S’acceptaran aquells treballs conclosos i presentats en universitats estrangeres per estudiants de nacionalitat espanyola, sempre que compleixin amb els requisits idiomàtics del paràgraf següent.

Cada estudiant podrà presentar un únic treball individual, en qualsevol de les llengües oficials de l’Estat espanyol, francès, portuguès o anglès, acompanyant sempre un ampli resum en castellà si no és aquesta la llengua en què s’ha redactat.

Terminis

Els treballs hauran d’haver estat presentats en qualsevol escola d’enginyeria o arquitectura d’una universitat espanyola entre l’1 de gener i al 31 de desembre de 2017.

El termini màxim de presentació serà el dia 1 de juny de 2018. No es consideraran les propostes rebudes amb posterioritat.

La comunicació de la decisió i el lliurament de premis es duran a terme a finals del mateix any. La data i el lloc es comunicaran amb almenys quinze dies d’antelació.

Condicions

  • La propietat intel·lectual dels treballs no es veu afectada per la participació en aquest certamen, quedant en mans dels seus propietaris/es. ESF es compromet a protegir aquests drets ja no publicar ni total ni parcialment qualsevol material presentat sense el consentiment previ, exprés i per escrit dels seus propietaris/es.
  • El Jurat podrà deixar desert un o més de les categories si considera que el nivell dels treballs lliurats no és suficient. La decisió del jurat serà inapel·lable.
  • La participació en el concurs comporta l’acceptació automàtica de les presents bases.
  • El Jurat estarà compost per professionals i acadèmics/es del món de l’enginyeria, la cooperació i organitzacions socials, propostes per ESF.

Més informació i inscripcions (cliqueu aquí).