Comparteix:

Projecte d'agricultura a Guinea Equatorial

Per: Jordi Izquierdo, professor de l'ESAB

A través de l'ONG Desarrollo 2000 en África (D2000), des de l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB) i amb l'ajuda del CCD, un grup d'estudiants i professors estem iniciant un projecte de cooperació al desenvolupament en l'àmbit de l'agricultura, ramaderia i pesca a Kuche, localitat del municipi Río Campo, a la zona nord de la part continental de Guinea Equatorial.

L'objectiu del projecte és posar en pràctica mesures que ajudin a Guinea Equatorial a produir els seus propis aliments i evitar la dependència que té de la importació de productes agroalimentaris de tercers països (Espanya, Camerun), que provoca que els preus de mercat de molts productes siguin molt elevats en relació als ingressos mitjans de la població. Es tracta de promoure el desenvolupament socioeconòmic de la zona a través de capacitar i crear llocs de treball, incrementar la productivitat agrícola, ramadera i de pesca, frenar la caça indiscriminada d'animals salvatges (alguns d'ells autòctons i en perill d'extinció) i reinvertir els beneficis obtinguts per a continuar augmentant la producció agrícola. S'està treballant en el desenvolupament de la vessant agrícola del projecte, que consisteix en la posada en cultiu d'un terreny situat a Kuche per proporcionar fruites i verdures fresques al mercat. Al juliol de 2012 es va dur a terme la primera fase del projecte, durant el qual el professor Jordi Izquierdo es va desplaçar a Kuche per analitzar la factibilitat del projecte, identificar els elements clau per assolir amb èxit els objectius proposats i proporcionar un primer assessorament tècnic per planificar l'inici de les activitats.

 

La finca disposa d'unes 100 hectàrees aproximadament d'orografia plana, que estan gairebé totalment ocupades per selva tropical. D'aquestes hectàrees n'hi ha 3 que ja han estat desforestades per tal de començar-hi l'activitat agrícola. La finca està situada a uns 60 km al nord de Bata i a uns 7 km de la frontera nord amb Camerun. Es troba a escassos quilòmetres al nord del poble de Tica, on es viu principalment de la pesca i l'agricultura de subsistència, i on hi ha un ecomuseu dedicat a les tortugues marines.

En la segona fase del projecte, que començarà aquest estiu i s'allargarà fins a inicis del 2014, diversos membres de la UPC es desplaçaran a la zona en diferents períodes de temps per a realitzar les primeres activitats in situ. En concret, una de les primeres accions a realitzar serà aconseguir un subministrament d'aigua contínua, tant per als cultius com per a les persones que hi treballaran. La creació d'un pou que subministri aigua, complementat a mitjà termini amb una bassa que reculli l'aigua de pluja, ha de poder garantir l'accés a l'aigua durant tot l'any, tant a persones com animals i plantes. També serà necessari disposar d'un alberg per a treballadors i visitants.

 

Un cop es disposi d'aquestes infraestructures serà possible iniciar una producció agrícola basada en cultius de cicle curt com enciams, cebes, pebrots, tomàquets, etc, complementats amb cultius de cicle més llarg com la pinya, la yuca, el plàtan, etc. A mitjà termini es podrà introduir animals domèstics com gallines, pollastres, porcs, etc., els excrements dels quals, junt amb els residus vegetals de les collites, permetran fer compost i aportar matèria orgànica i part dels nutrients que necessiten els cultius. Degut a l'elevat valor natural de la zona, està prevista la integració tant com sigui possible, l'explotació a l'entorn, deixant franges amples de vegetació autòctona que permetin crear corredors per preservar la fauna natural existent, així com per reduir la incidència del vent i de les plagues en els cultius.