Comparteix:

[Projecte] Millora del monitoratge i avaluació dels sistemes d’aigua, sanejament i higiene en comunitats rurals d’Oaxaca, Mèxic

23/11/2018

Membres del grup d’investigació Engineering Science and Global Development (EScGD) i de la UPC, en col·laboració amb la Comisón Estatal del Agua de Oaxaca (CEA), participen en un projecte amb l’objectiu de millorar el monitoratge i l'avaluació dels serveis d’aigua, sanejament i higiene en el context rural mexicà. Aquest projecte ha sigut subvencionat pel CCD en la convocatòria 2018.

L’estat de Oaxaca és un dels estats més endarrerits de Mèxic. El 67% dels seus habitants es troben per sota el llindar de pobresa, i el 28% es situa en la pobresa extrema, posicionant-se com la tercera entitat federativa més pobre del país. A més, el 43% de la població radica en zones rurals, on el nivell d’accés als serveis bàsics es troba entre els més baixos en accés a l’aigua i el tercer més baix en accés a sanejament, sent la qualitat d’aquests serveis generalment insatisfactòria per la majoria de la població.

Actualment, en el sector de l’aigua, sanejament i higiene (WaSH) de Oaxaca existeix un dèficit d’informació actualitzada i fiable en el context rural. Aquesta situació dificulta la planificació del sector, provocant en nombrosos casos la desviació de les inversions a accions o activitats no prioritàries, i per tant causant una assignació deficient dels recursos. Per solucionar aquesta situació, des de l’any 2014 Oaxaca es troba incorporat dins la iniciativa SIASAR (Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural). Es tracta d’una plataforma dissenyada per monitoritzar i avaluar el progrés en la cobertura, qualitat i sostenibilitat dels serveis WaSH en contextos rurals. No obstant això, la implementació d’aquesta iniciativa ha presentat dificultats degudes principalment a la capacitat limitada dels diferents agents locals en qüestions relacionades amb el maneig del sistema d’informació, la planificació de campanyes d’aixecament de dades WaSH i la gestió i aprofitament d’aquesta informació.

La col·laboració entre el EScGD i la CEA surt de la necessitat de disminuir aquestes deficiències. Dins dels seus objectius principals, el projecte pretén incrementar les habilitats dels actors locals (personal de la CEA, Municipalitats, Comitès comunitaris de l’aigua potable) en la gestió, adaptació i utilització del sistema d’informació oficial empleat per a la planificació del sector de l’aigua i el sanejament a Oaxaca, a traves de la realització de sessions informatives. Així mateix, es vol contribuir en la millora de les capacitats del personal tècnic en l’ús de metodologies que facilitin els processos de recol·lecció, anàlisis i interpretació de la informació WaSH en entorns amb poblacions reduïdes i disperses.

Incrementar les capacitats en l’ús dels sistemes d’informació i en la gestió i interpretació de les dades permetrà als diferents actors locals diagnosticar i identificar de manera més adient les necessitats i deficiències en la prestació dels serveis WaSH, assistint-los en els processos de presa de decisions, en l’establiment de prioritats i en el desenvolupament de plans d’intervenció. Això permetrà orientar les futures inversions de manera més adequada i eficient, maximitzant el seu impacte en la qualitat de vida de la societat.

Autors

Julio Alejandro Ríos Hernández, Doctorand en Enginyeria Ambiental i membre d'EScGD -

Laura Vinardell Magre, Estudiant del màster en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat