Comparteix:

Prop de 60 projectes de cooperació i educació per al desenvolupament

31/05/2018

El passat 28 de maig es va resoldre la Convocatòria d'Ajuts del CCD 2018, a través de la qual es donarà suport a una seixantena de projectes, impulsats i liderats per la comunitat universitària de la UPC en col·laboració amb entitats, ONG i institucions d'educació superior i de recerca.

Un any més la UPC engega el seu programa de cooperació per al desenvolupament, amb la posada en marxa de prop de 60 projectes de cooperació i activitats de sensibilització i educació per al desenvolupament.

A través de la Convocatòria d’Ajuts del CCD durant aquest any 2018, més de 230 membres de la UPC participaran en projectes en col·laboració amb ONG, associacions, universitats i centres de recerca. Unes 130 persones es desplaçaran sobre el terreny per participar directament en les accions, una bona part a partir dels propers mesos de juliol i agost.

El suport del CCD a aquestes activitats és possible gràcies als recursos de la Campanya 0’7%, a través de la qual se sumen les aportacions voluntàries de la comunitat (estudiants a través de la matrícula i el personal a través de les nòmines) a l’aportació institucional que es correspon al 0’7% dels convenis de cooperació educativa i de transferència de tecnologia.

Llistat de projectes aprovats

 

El programa de cooperació de la UPC

Amb el marc de referència de l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible, la premissa del treball en xarxa i la col·laboració amb altres actors, les múltiples iniciatives que es duen a terme en el marc del programa de cooperació tenen una repercussió directa sobre les poblacions beneficiàries, per exemple en termes de cobertura de necessitats bàsiques (aigua, energia, habitatge...), de prevenció d’emergències, d’accés a noves tecnologies per a la millora de les condicions de vida, o de reforçament de l’educació superior a les universitats del Sud.

Però la posada en marxa del programa de cooperació de la UPC respon també a la convicció que l’educació superior ha de preparar professionals capaços d’analitzar, reconèixer i afrontar els reptes que planteja un món de complexitat i interdependència cada vegada més gran. La UPC aspira a formar enginyers i enginyeres i arquitectes amb coneixements globals, que tinguin una perspectiva àmplia i que a partir d’un adequat disseny i d’un ús responsable de la tecnologia, contribueixin a la reducció de les desigualtats i a la millora de la qualitat de vida de totes les persones, arreu del món.

Per això, més enllà de l’impacte sobre les poblacions beneficiàries de les accions, un objectiu específic del programa és la formació en valors i el foment del compromís social en el conjunt de la comunitat universitària, en particular per l’estudiantat. Des de la perspectiva de la formació en valors i un millor coneixement d’altres realitats, la participació en projectes contribueix a que els futurs professionals, que s’estan formant avui a la UPC, esdevinguin persones compromeses i actives en el repte de contribuir a construir un món més just.