Comparteix:

Prova pilot sobre la renda municipal d’inclusió a la ciutat de Barcelona

04/07/2017

El Data Management Group (DAMA) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) desenvolupa la tecnologia software d’un projecte pilot sobre la renda municipal d’inclusió a la ciutat de Barcelona.

El projecte B-Mincome, en el qual treballa el Data Management Group (DAMA) de la UPC, té per objectiu conèixer quina efectivitat tenen diversos tipus de prestació econòmica i serveis (com ara l’accés a l’habitatge, l’educació, l’ocupació...) per lluitar de la manera més eficient contra la pobresa urbana. La iniciativa pretén assolir també resultats sobre com millorar la coordinació i efectivitat dels diversos serveis que operen en un mateix territori, i com aconseguir que les persones perceptores de la renda guanyin autonomia, reduint a llarg termini la seva dependència dels subsidis públics.

B-Mincome, que es desenvolupa amb fons FEDER, ha estat un dels 15 seleccionats en el marc del projecte europeu Urban Innovative Action (UIA) i ha rebut un finançament de 4,85 milions d’euros de la Unió Europea, la qual cosa representa un 80% del cost total del projecte. En la iniciativa també hi participen l’Ajuntament de Barcelona, la Young Foundation, la Fundació Novact, Ivàlua, l'Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), el centre per a la innovació social Nova i l’IESE Business School. Els resultats definitius seran presentats a l’octubre de 2019.

L’Ajuntament de Barcelona analitzarà durant els propers dos anys quina és la manera més eficaç per reduir les desigualtats i evitar la reproducció de la pobresa. En la prova pilot que posa en marxa, un miler de llars situades als barris de l’Eix Besòs es beneficiaran durant aquest període d’un ajut econòmic combinat amb diferents polítiques actives sociolaborals. La intenció d’aquestes prestacions no és només que es redueixin les desigualtats, sinó també empoderar els seus receptors, aconseguir tallar la transmissió de la pobresa de pares a fills i assegurar la igualtat d’oportunitats reals.