Comparteix:

Publicació "Proyectos de electrificación rural con energías renovables"

-Colección Tecnología y Desarrollo Humano- Editorial Icaria

En els darrers anys s'han posat en marxa a Perú , Bolívia i Equador diversos projectes demostratius d'electrificació rural, intentant validar metodologies de gestió i tecnologies que s'adaptessin localment a cada entorn, des de la serra andina fins a la conca amazònica, alhora que es buscava la consolidació d'una xarxa sectorial de coneixement a la regió. 

La publicació Proyectos de electrificación rural con energías renovables. Experiencias, lecciones aprendidas y retos de futuro és un dels resultats d'aquestes experiències. Editat pels professors de la UPC Laia Ferrer-Martí i Enric Velo, juntament amb Aleix Cubells i Miquel Carrillo, el llibre és fruit de la col·laboració entre l'ONGD Enginyeria Sense Fronteres i el CCD-UPC. Tal com els autors indiquen, hi ha ara una oportunitat històrica perquè aquests països considerin seriosament les fonts renovables en les seves planificacions energètiques com un dret bàsic i fer els esforços que calguin per assegurar-ne l'accés, com s'ha de fer amb l'aigua o l'educació. L'obra posa de manifest la importància d'unir esforços i visions entre els que treballen en cooperació ampliant el coneixement pràctic en temes clau i mostra l'experiència col·lectiva de diferents institucions, organitzacions socials i universitats -entre elles la UPC-  que treballen en l'àmbit del desenvolupament humà per millorar l'accés a l'energia a zones rurals a Bolívia, Perú i Equador.


El llibre presenta exemples reals i pràctics sobre com desenvolupar diferents tipus de projectes en cada context, facilitant que el lector pugui reconèixer i analitzar quines experiències són les més aplicables i aprofitables en el seu context concret.