Comparteix:

Resolta la Convocatòria d'Ajuts del CCD 2010

El passat mes de maig es va resoldre la XVIII Convocatòria per a Ajuts a accions de cooperació del CCD. Un total de 102 propostes han rebut suport parcial o total, 89 són accions al amb ONG o amb universitats, i 13 són accions de sensibilització o d’educació per al desenvolupament. En total el CCD aportarà 468.989€ als projectes, afavorint la mobilitat de 266 persones d’entre els/les 491 participants. Pel que fa a les 89 accions al Sud, la majoria es localitzen a Amèrica Llatina (56) i a l’Àfrica Subsahariana (24), i també es realitzen accions a Israel i Palestina,Algèria, Índia, Marroc, Nepal i Thailàndia.

La XVIII Convocatòria d'Ajuts per a accions de cooperació del CCD es va resoldre el passat mes de maig, després del procés de valoració, avaluació i priorització de les propostes presentades. A la convocatòria d'aquest 2010 s'hi van presentar 116 propostes, mostrant així la creixent implicació de la UPC en activitats de cooperació al desenvolupament. 

Imatge1.png

Dels 116 projectes, un total de 102 han rebut suport total o parcial en el marc de la convocatòria, permetent d'aquesta manera el desplaçament a països del sud per participar en accions de cooperació de 266 membres de la comunitat universitària de la UPC.

Dels 102 projectes, 13 són d'educació per al desenvolupament o de sensibilització, i la resta són activitats a desenvolupar amb ONG o universitats sobre el terreny.

Imatge2.png

Dels projectes que es realitzen sobre el terreny, la majoria es localitzen a Amèrica Llatina (56) i a l’Àfrica Subsahariana (24), i també es realitzen accions a Israel i Palestina,Algèria, Índia, Marroc, Nepal i Thailàndia. 

Imatge3.png

És important recordar que els ajuts assignats als projectes a través d'aquesta convocatòria anual són possibles, en part, gràcies a les aportacions voluntàries de la comunitat universitària a través de la Campanya 0'7%.