Comparteix:

Resolta la XX Convocatòria d'Ajuts del CCD

El passat mes de maig es va resoldre la XX Convocatòria d'Ajuts del CCD, adreçada a la comunitat universitària, per donar recolzament a projectes i accions de cooperació al desenvolupament i també a propostes d'educació per al desenvolupament i sensibilització.

A aquesta vintena edició de la convocatòria s’han presentat 76 sol·licituds de finançament, mostrant de nou el compromís de la comunitat universitària de la UPC a l’hora de generar propostes i iniciatives solidàries. El fons de solidaritat que es distribueix a través d’aquesta convocatòria prové de la Campanya 0’7%, que està formada, d’una banda, de l’aportació institucional de la UPC, i de l’altra, de les aportacions voluntàries que els estudiants i personal - a través de les matrícules i les nòmines- fan en adherir-se a la Campanya. L’actual escenari de restriccions econòmiques ha limitat la capacitat de suport del CCD, i en aquest sentit, es va demanar als sol·licitants un esforç particular pel que fa a la contenció de la despesa i a la recerca de cofinançaments.

Del total de projectes presentats, el CCD ha donat suport a 63 iniciatives, a les que cal sumar 5 projectes que van ser aprovats en la Convocatòria 2011 però que s’han d’executar durant aquest 2012. Dels projectes aprovats, 7 són iniciatives de sensibilització i educació per al desenvolupament, i 56 són projectes a desenvolupar a terreny. Un any més es constata el protagonisme d’Amèrica del Sud (26 projectes) i Central (7 projectes), tot i que també es duran a terme projectes a l’Àfrica Subsahariana (13 projectes) i l’Àsia (8 projectes). Els 63 projectes es duran a terme amb la participació d'uns 215 membres de la UPC, entre estudiants, PAS i PDI, i aproximadament la meitat es desplaçaran per participar en algun projecte sobre el terreny.

Document annex: resolució de la convocatòria