Comparteix:

Resoltes les Convocatòries extraordinàries #COVID19

22/04/2020

La UPC impulsarà 20 projectes en relació al COVID19, en l'àmbit local i internacional, amb una dotació total de 145.000 €

Davant de la situació global de crisi sanitària i social causada per l'epidèmia del Covid-19, la UPC va obrir el dia 1 d'abril dues convocatòries extraordinàries d'ajuts per a la realització de projectes en l'àmbit internacional i local, respectivament.

D'una banda, en previsió de la previsible expansió de l'epidèmia a països i àrees geogràfiques amb greus mancances i deficiències en els seus sistemes de salut i en la seva capacitat de resposta, la UPC ha volgut donar resposta a aquest repte global des de l’àmbit de la cooperació internacional per al desenvolupament a través d'una convocatòria orientada a projectes que puguin generar un impacte a curt termini en països desfavorits en els que la progressió de l'epidèmia del SARS-COV-2 previsiblement es pot agreujar durant els propers mesos. Aquesta convocatòria s'ha dotat amb un total de 45.000 €.

De l'altra, va aprovar una convocatòria extraordinària per donar suport a projectes d'innovació i transferència de tecnologia en els àmbits propis de coneixement i expertesa de la UPC que tinguin com a finalitat generar un impacte positiu en l'atenció a les necessitats socials d'àmbit local derivades de la pandèmia, en particular entre els col.lectius més vulnerables. Per aquesta convocatòria, que s'insereix en l'acció de cooperació local que impulsa el Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD) de la UPC, s'estableix una dotació de 100.000 €. 
S'han presentat a ambdues convocatòries un total de 28 projectes vinculats amb les diferents àrees de coneixement i d'expertesa de la UPC, un resultat que en el seu conjunt evidencia una extraordinària resposta per part de la comunitat universitària. En base als criteris de valoració establerts a les respectives convocatòries, i amb la doble premisa de donar suport al màxim nombre possible d'iniciatives i de prioritzar aquelles iniciatives adequades a les necessitats actuals que puguin generar un impacte immediat en la lluita contra l'epidèmia i les seves conseqüències socials, el Consell de Direcció de la UPC ha resolt ambdues convocatòries distribuint els recursos disponibles tal com es recull a la resolució: