Comparteix:

Resolució de la XIX Convocatòria d'Ajuts del CCD

El passat 18 de maig es va fer pública la resolució provisional de la XIX Convocatòria d'Ajuts del CCD, corresponents a 2011.

En aquesta edició de la convocatòria anual d'ajuts es van presentar 117 propostes, que aglutinaven 416 membres de la comunitat universitària. 68 eren projectes a dur a terme en col·laboració amb ONG o altres organitzacions, 30 eren projectes a dur a terme amb universitats o institucions de recerca del sud, i 19 eren propostes d'educació per al desenvolupament. Com en anteriors ocasions, les propostes inclouen la participació de membres de quasibé tots els centres docents de la UPC, essent l'ESAB i l'ETSAB els centres que han articulat més propostes. 

S'ha constatat la creixent presència de propostes a dur a terme a l'Àfrica subsahariana, i Amèrica del Sud i Central continuen sent les zones a les que trobem més propostes. 

La resolució provisional, com a resultat del procés de valoració, avaluació i priorització de les propostes presentades que duu a terme el Consell del CCD, es pot consultar en aquest enllaç. A través d'aquesta resolució s'han assignat al voltant de 330.000 euros, una quantitat relativament inferior que en altres ocasions, que han de servir per donar suport a 83 accions a desenvolupar sobre el terreny i a 12 accions d'educació per al desenvolupament, que es duran a terme principalment als campus de la UPC.

És important recordar que els ajuts assignats als projectes a través d'aquesta convocatòria anual són possibles, en part, gràcies a les aportacions voluntàries de la comunitat universitària a través de la Campanya 0'7%.