Comparteix:

Resolució de la XXI Convocatòria d'Ajuts del CCD

04/06/2013

A finals del mes de maig es va fer pública la resolució de la convocatòria anual d'ajuts, que s'adreça a la comunitat universitària per donar suport a la participació dels membres de la UPC en projectes i activitats de cooperació al desenvolupament i de sensibilització.

El Consell del CCD va resoldre la XXI Convocatòria d'Ajuts corresponent a aquest any 2013. A aquesta edició de la convocatòria es van presentar 48 propostes, 44 de projectes a realitzar en terreny i 4 propostes de sensibilització i educació per al desenvolupament. 

El suport que ofereix el CCD a través d'aquesta convocatòria és possible gràcies a les aportacions voluntàries de la comunitat universitària –a través de les nòmines i les matrícules– a la campanya del 0,7% a la UPC, recursos que se sumen als que hi dedica la institució en base als ingressos propis obtinguts per activitats de recerca i transferència de tecnologia i convenis de cooperació educativa.

El Consell del CCD ha prioritzat aquelles activitats i projectes que s'han de dur a terme en zones de menor desenvolupament, o que incideixen sobre poblacions més vulnerables. També ha tingut en compte el grau d'elaboració de la proposta, el potencial impacte del projecte i la seva viabilitat, entre d'altres coses.

Un total de 41 propostes rebran suport econòmic en el marc d'aquesta convocatòria, amb un total de prop de 115.000€, i encara 4 propostes han quedat pendents de resolució a l'espera d'ampliar o aclarir informacions que afecten de manera clau la viabilitat i el desenvolupament del projecte. 

Dels 41 projectes aprovats, 2 són propostes de sensibilització o d'educació per al desenvolupament, i 39 són accions a desenvolupar sobre el terreny: 16 a Amèrica del Sud, 6 a Amèrica Central, 13 a l'Àfrica i 4 a Àsia.

Aquestes propostes i activitats comptaran amb la participació directa d'uns 170 membres de la comunitat universitària, i preveuen la mobilitat de 90 persones per participar sobre el terreny en els projectes, que es duen a terme en col·laboració amb ONG, administracions, universitats del sud o altres entitats i institucions.