Comparteix:

Taller de Drets Humans, Migracions i Asil

La Fundació Autònoma Solidària organitza aquest taller adreçat als estudiants de la UAB, UPC, UB i UPF i amb reconeixement d'1 ECTS als estudiants de la UB, UPF i UPC i 2 ECTS als estudiants de la UAB.

Des del 12 de novembre fins el 3 de desembre, els dilluns i dimecres de 16:00 a 19:00h a la seu de La Fede a Barcelona (C/Tàpies, 1, 08001 Barcelona), el  Programa Acollida de la Fundació Autònoma Solidària coordina una nova edició del taller de drets humans, juntament amb la Fundació Solidaritat UB, UPF Solidària i el Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC

El curs consta d’un conjunt de tallers participatius combinats amb continguts teòrics que ofereixen una aproximació a la temàtica de la protecció internacional i les migracions des d’una perspectiva de drets humans.
Avaluació

Aquesta activitat es pot convalidar per crèdits acadèmics a les 4 universitats participants. Per tal de poder optar al reconeixement acadèmic caldrà acomplir els següents requisits:

  • Assistència al 100% de les sessions teòriques (o fins a un 80%, degudament justificat).
  • Dissenyar i presentar una proposta d’activitat de sensibilització dirigida a la comunitat universitària.
  • Fer entrega dels qüestionaris de valoració entregats al final del curs.
  • Fer entrega d’una memòria final. Aquest document, de format lliure i extensió mínima de 1500 paraules, consistirà en una reflexió final que girarà entorn als temes treballats durant les diferents sessions.
Els estudiants que compleixin els requisits podran optar al reconeixement d'1 ECTS als estudiants de la UBUPC i UPF i de 2 ECTS als estudiants de la UAB.


Programa

Dilluns 12 de novembre de 2018, de 16:00 a 19:00 hores

Definicions i conceptes bàsics sobre el dret d’asil. Situació dels desplaçaments forçosos a Europa i l’estat espanyol. Procediments d’acollida a Catalunya i estat espanyol.

En aquesta sessió introductòria es presentaran conceptes bàsics en matèria de dret d’asil i escontextualitzarà la situació dels desplaçaments forçats a Europa. S’explicarà el funcionament del procés d’acollida tant a Catalunya com a l’estat espanyol.

Amb: Karina Zubiaga, coordinadora de l'àrea d'acollida de la CCAR - Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat.

 

Dimecres 14 de novembre de 2018, de 16:00 a 19:00 hores

Vulneracions de drets en trànsit i a l’arribada. El cas de la frontera sud espanyola.

Al llarg d’aquesta sessió abordarem les principals vulneracions de drets humans que es produeixen tant durant el viatge com en el moment de l’arribada, i un cop les persones entren a territori espanyol. Reflexionarem sobre les polítiques migratòries i la necessitat d’un canvi de paradigma que sigui respectuós amb els drets de les persones que migren i que arriben a Espanya.

Amb: Laura Curell, Advocada i Coordinadora de l’àrea de Migracions d’Irídia – Centre per la defensa dels Drets Humans.

 

Dilluns 19 de novembre de 2018, de 16:00 a 19:00 hores

Drets dels infants i l’exercici dels seus drets: el cas dels menors no acompanyats.

La situació dels menors migrants no acompanyats i la seva doble desprotecció: en primer lloc per ser persones immigrades en situació administrativa irregular i, en segon lloc, pel fet de ser menors d’edat. Com són tractats per l’administració quan arriben? Quines problemàtiques viuen? Estan vulnerant les administracions els drets humans d’aquests joves? Com cal afavorir la seva integració social?

Amb: Albert Parés, President de l’associació Noves Vies i advocat social. Formador de dret dels menors immigrants no acompanyats.

 

Dimecres 21 de novembre de 2018, de 16:00 a 19:00 hores

Causes dels desplaçaments forçosos, conflictes armats, explotació de recursos i desigualtats nord-sud global.

Durant la sessió es presentaran les causes estructurals dels processos migratoris i desplaçaments forçosos de població: origen, causes i paper dels països occidentals en els conflictes que causen moviments de població, amb atenció a la dimensió de gènere de la conflictivitat armada.

Amb: Ana Villellas, Investigadora de l’Escola de Cultura de Pau de la UAB. Especialista en conflictes i processos de pau, en l’impacte de la violència armada a la població civil, així com de la dimensió de gènere de la conflictivitat armada i la construcció de pau.

 

Dilluns 26 d’abril de 2018, de 16:00 a 19:00 hores

La situació de la població refugiada palestina a través de la mirada de les dones.

Utilitzant com a principal eina la fotografia, aquest taller té com objectiu que les persones participants augmentin les seves capacitats per analitzar la situació de la població refugiada palestina des d’un enfocament de gènere basat en els drets humans. Per això, durant el taller es treballa entorn a la promoció i la defensa dels drets i la igualtat de gènere, prenent com a punt de partida la situació de la població refugiada de Palestina, en particular de les dones i les nenes.

Amb: UNRWA, Agència de les Nacions Unides per als Refugiats de Palestina al Pròxim Orient.

 

Dimecres 28 de novembre de 2018, de 16:00 a 19:00 hores

I jo, què hi puc fer? El paper de les universitats en la defensa dels drets de les persones refugiades. Estratègies d’incidència per a la defensa dels drets de les persones refugiades i migrants. Eines i formes de participació ciutadana.

Davant d’un escenari global que posa de manifest la greu i continuada vulneració de drets fonamentals que pateixen les persones refugiades i migrades, la universitat pública ha de contribuir a donar-hi una resposta contundent, sostinguda i eficient. Es reflexionarà sobre aquest desafiament i sobre les eines i estratègies concretes que la universitat pot oferir en l’anàlisi, la reflexió i la difusió de les causes, actors, conseqüències, iniciatives de la societat civil, reptes de futur i propostes d’acció en relació amb les migracions i el refugi.

Amb: Equip tècnic del Programa Acollida de la Fundació Autònoma Solidària i de la Fundació Solidaritat UB.

 

Dilluns 3 de desembre 2018, de 16:00 a 19:00

Presentació de les propostes d’acció, valoració i tancament del curs.

A l’última sessió del curs, es presentaran les propostes d’accions de sensibilització elaborades per part de les participants del curs, i es realitzarà una activitat de tancament per recollir els conceptes treballats als diferents tallers.

Amb: Equip tècnic del Programa Acollida de la Fundació Autònoma Solidària.


Es pot consultar la informació completa del taller aquí.