Comparteix:

Taller internacional “Small scale biomass systems for electricity generation and decentralised energy services”

El taller va comptar amb la participació d’experts tant del sector públic, privat i acadèmic, com d’ONGs i centres de recerca de referència en energia de la biomassa. Com a convidats especials, comptarà amb la presència d’experts provinents de Ghana, Moçambic, la India, Perú i el Regne Unit, que aportaran la seva visió sobre experiències en l’ús de la biomassa i l’èxit de diversos projectes d’electrificació rural.

 En els darrers anys, la generació elèctrica a partir de biomassa ha anat guanyant interès i suport institucional a nivell de la Unió Europea. Al mateix temps, els sistemes descentralitzats basats en energies renovables s’han anat estenent per tot el món com a alternativa competitiva amb l’extensió de xarxa en actuacions d’electrificació rural.

El Grup de Recerca en Cooperació i Desenvolupament Humà (GRECDH) de la Universitat Politècnica de Catalunya, des de la seva àrea de recerca en Energia Sostenible, treballa en el desenvolupament i promoció de solucions per a l’aprofitament de les energies renovables, i actualment té una línea de recerca aplicada centrada en gasificadors modulars de biomassa.
 
D’altra banda, el GRECDH participa en el projecte “Energy Access for the poor in Sub‐Saharan Africa to meet the Millennium Development Goals”, del programa EuropeAid de la Comissió Europea, que treballa per aconseguir un major suport públic i polític a l’increment i millora de l’ajuda que destina
la UE a l'accés a l'energia a l’Àfrica Subsahariana.
 
En aquest context, els dies 15 i 16 de novembre es va celebrar el taller internacional “Small scale biomass systems for electricity generation and decentralised energy services”, amb la participació d’experts tant del sector públic, privat i acadèmic, com d’ONGs i centres de recerca de referència en energia de la biomassa. Com a convidats especials, es va comptar amb la presència d’experts provinents de Ghana, Moçambic, la India, Perú i el Regne Unit, que van aportar la seva visió sobre experiències en l’ús de la biomassa i l’èxit de diversos projectes d’electrificació rural.

Presentacions i informació de les ponències: https://grecdh.upc.edu/el-grecdh/jornades-1/BIW2010/biw2010_pres