Comparteix:

Technipedia, innovació i emprenedoria a l'Àfrica

L'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) coordina aquest projecte de suport a universitats africanes en la millora de les relacions entre les universitats i les empreses per facilitar la transferència de coneixement així com reforçar la dinàmica emprenedora per tal de densificar la xarxa d’empreses viables, promoure la creació de llocs de treball i riquesa i reduir la taxa d’atur entre els joves amb titulació universitària.

El programa "Innovació i emprenedoria a l'Àfrica" neix a partir del Programa DIGU (Programa de desenvolupament institucional i de formació en gestió universitària), i proposa la col·laboració amb 5 universitats africanes per crear un nou instrument, basat en les tecnologies de la informació i la comunicació, per fomentar l’emprenedoria i ajudar orientar els joves que volen crear una empresa, i reforçar les capacitats institucionals de les universitats per millorar les seves relacions universitat-empresa així com la transferència de coneixement.

Per tal de fomentar l’emprenedoria, la innovació i la creació d’empreses basades en el coneixement el Programa proposa desenvolupar una plataforma virtual, anomenada “TECHNIPEDIA”, instrument d’ajut per a la creació d’empreses. L’objectiu principal de TECHNIPEDIA és oferir informació tecnològica i econòmica així com exemples de bones pràctiques i ajudar d’aquesta forma a reforçar la cultura tecnològica, a promoure la cultura d’emprenedoria i a fomentar la creació d’empreses innovadores. A més a més, facilitarà l’intercanvi d’informació entre els emprenedors al posar-los en xarxa. Contribuirà de forma directa a la densificació de la xarxa de petites i mitjanes empreses i servirà com a fons d’informació per a qualsevol creador potencial qui la pot fer servir per desenvolupar el seu projecte mitjançant dades concretes, anàlisis, etc.

En el marc d'aquest programa, aquest desembre se celebra a Barcelona una setmana de treball entre experts de les universitats participants, tan catalanes com africanes, per definir el funcionament i els continguts de la plataforma virtual a desenvolupar.