Comparteix:

8 TFG i 1 Tesis Doctoral en l'àmbit de la Cooperació

Un dels objectius que persegueix el CCD és contribuir a que el treball en ciència i tecnologia per al desenvolupament humà sostenible s'integri plenament en el conjunt de l’activitat universitària de la UPC, aprofitant en aquest sentit tots els canals i eines que es connecten amb l'activitat acadèmica. 

Pel que fa a la participació dels estudiants, una opció particularment valuosa per posar a la pràctica aquestes col·laboracions és la realització de treballs de final de grau i de màster, sovint com a resultat dels projectes realitzats durant les estades a terreny. Al llarg del curs es duen a terme nombrosos treballs acadèmics que, des de les diferents camps de coneixement de la UPC, es focalitzen a buscar solucions per a problemàtiques reals de països en vies de desenvolupament.

A continuació fem un petit recull d'alguns dels treballs que s'han presentat durant aquestes darreres setmanes en relació amb projectes de cooperació per al desenvolupament que havien obtingut suport del CCD en el marc de la Convocatòria d'Ajuts 2015.

Us animem a tots i totes a enfocar els vostres TFG, PFC i TFM cap a temàtiques connectades amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible !.

 

Del voluntariat a la República Dominicana al TFG a l'ETSEIB

 

L'Ana Comadran i el Xavier Jarque van viatjar amb altres estudiants de l'ETSEIB a la República Dominicana, on van col·laborar amb el programa "Sonríe y Crece", centrat a proporcionar suport educatiu a nens i nenes de comunitats rurals

La seva estada allà, però, també es va dedicar a identificar altres problemàtiques, i van decidir centrar el seu Treball Final de Grau a desenvolupar possibles solucions per a millorar l'accès a aigua potable i la gestió dels residus sòlids.

  • Més informació sobre el projecte en el següent enllaç

 

Estudio y mejora de la distribución del agua en Sabana Yegua, República Dominicana

Autora: Comadran, Anna

Tutora: Núria Miralles

Escola: ETSEIB

Data de la defensa: 1 de juliol de 2016

Dónde boto la lata?

Autor: Jarque, Xavier

Tutora: Núria Miralles

Escola: ETSEIB

Data de la defensa: 1 de juliol de 2016


Tres TFG en l'àmbit TIC a Moçambic


L'Olga Carbó i en Jonatan Serret es van desplaçar l'any 2015 a Moçambic amb el suport del CCD per participar en un projecte orientat al disseny i la implementació de sistemes d'informació per l'anàlisi i el tractament de dades sanitàries per al Ministeri de Salut de Moçambic. Com a resultat final del projecte, es van desenvolupar les aplicacions previstes, es van consolidar coneixements de la plataforma DHIS que han de permetre seguir fent evolucionar les aplicacions i crear-ne de noves per anar abastant cada vegada més necessitats i es va consolidar la dinàmica de col·laboració a través de la realització de TFG en el camp de les TIC. De moment ja se n'han desenvolupat tres.

  • Més informació sobre el projecte en el següent enllaç

 

Aplicació web sobre DHIS2-HII per a la regió d'Inhambane, Moçambic

Autor: Serret Redondo, Jonatan

Tutor: Burgués Illa, Xavier

Escola: FIB

Data de la defensa: 28 de juny de 2016

Creació d'una aplicació sobre DHIS per a la gestió de casos de viòlencia de gènere a Moçambic

Autora: Carbó Descamps, Olga

Tutor: Burgués Illa, Xavier

Escola: FIB

Data de la defensa: 28 de juny de 2016

Aplicación web para el inventario de estructuras sanitarias a Inhambane, Mozambique (DHIS2-hii)

Autor: Samitier, Blai

Tutor: Burgués Illa, Xavier

Demo: http://dhis2-hii.asfes.org

Escola: FIB

Data de la defensa: Abril de 2015

+ info: Memòria del TFG

 

Treballant amb les cooperatives mineres de Colòmbia

L'any 2015, l'Ares Boyer es va desplaçar a la regió de La Llanada (Colòmbia) per donar suport als miners de la Cooperativa Minera de Coodmilla. L'objectiu era promoure la formalització de la mineria artesanal i a petita escala i contribuir a l'obtenció de la certificació de mineria justa Fairmined a través d'assessories tècniques que permetessin la millora de les unitats productives dels socis de la cooperativa. A partir dels resultats obtinguts l'Ares ha desenvolupat a l'EPSEM el seu Treball Final de Grau.

  • Més informació sobre el projecte en el següent enllaç

 

Cooperació amb ARM mitjançant un estudi geotècnic de les mines de la Llanada (Colòmbia)

Autora: Boyer Margalef, Ares

Tutora: Alfonso Abella, Pura

Escola: EPSEM

Data de la defensa: 20 de juny de 2016

 

Una App per a emergències i un documental al Senegal

Altres treballs finals relacionats amb la cooperació són els que han realitzat la Judith, la Sara i la Duna. La Judith Ibañez va realitzar un projecte d'implementació de xarxes TIC en diverses escoles de Ghana. Ara ha aplicat els coneixements adquirits a través de la seva experiència en el desenvolupament del seu TFG. D'altra banda, la Sara Guerrero i la Duna Cunillera han realitzat un documental sobre la situació de les dónes a zones rurals de Senegal.

 

Diseño e implementación de una aplicación Android para comunicaciones inmediatas de voz en entornos de emergencias

Autora: Ibañez Galera, Judith

Tutor: de la Cruz Llopis, Luis Javier

Escola: ETSETB

Data de la defensa: 4 de juliol de 2016

Atiecke, les femmes rurales du Senegal. Direcció de fotografia i postproducció d’un documental

Autora: Guerrero, Sara

Tutora: Vázquez, Ariadna

Escola: EUMPT

Data de la defensa: 20 de juny de 2016

Atiecke, les femmes rurales du Senegal. Producció i guió d’un documental

Autora: Cunillera, Duna

Tutora: Vázquez, Ariadna

Escola: EUMPT

Data de la defensa: 20 de juny de 2016

 

Tesis doctoral

Recentment el Marc Pérez ha realitzat la seva tesi doctoral en el marc del GRECDH, Grup de Recerca en Cooperació i Desenvolupament Humà, Àrea Habitat i Serveis Urbans, fonamentada en la seva llarga experiència de treball en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament a Nicaragua.

 

Del mejoramiento a la prevención de asentamientos informales: esquemas endógenos y sostenibles en ciudades intermedias de Nicaragua

Autor: Pérez Casas, Marc

Director de tesis: Magrinyà Torner, Francesc


Resum:

Las políticas urbanas deben atender la problemática asociada a los asentamientos informales desde la remediación hasta la prevención. Sin embargo, la creciente presión social por dar una solución digna y efectiva, sumada a la escasez de recursos económicos, reduce las actuaciones a proyectos paliativos, con limitado alcance y visión de futuro. Esta Tesis analiza experiencias de intervención urbana en Nicaragua, así como en América Latina y el Caribe, aportando nuevas propuestas que permiten recuperar las inversiones a partir de un capital semilla y un fondo revolvente, generando nuevas intervenciones en un proceso endógeno e iterativo.

Departament: Programa de Doctorat en Enginyeria i Infraestructures del Transport Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental (DECA) (ETSECCPB)

Data de la defensa: 5 de juliol de 2016

 

Adicionalmente, se demuestra cómo hacer más eficientes los proyectos de mejoramiento integral de barrios a través de diseños con visión de ciudad y generando sinergias con otros actores. Finalmente, la investigación concluye con una robusta evaluación de impacto sobre barrios intervenidos demostrando el efecto de la mejora del entorno urbano en la reducción de los déficits habitacionales, convirtiéndose en una política urbana más eficiente respecto la provisión de vivienda social.