Comparteix:

Trobades de participants per països i estades a terreny aquest estiu

27/09/2011

Entre els mesos de juny i agost, un total de 137 membres de la UPC tenien programat desplaçar-se al Sud per desenvolupar el treball previst en el marc dels projectes, mentre que altres 56 persones faran aquesta mobilitat a partir del setembre.

Complementant les Jornades Introductòries de Cooperació al Desenvolupament realitzades en el mes de juny i amb l’objectiu d’afavorir el mutu coneixement i d’impulsar l’intercanvi d’experiències i l’establiment de sinergies entre els diferents equips, el CCD va contactar amb tots els responsables i participants en projectes en els països en què es concentra un nombre més important d’iniciatives.

Aprofitant el recent trasllat del CCD a l’edifici Til·lers, vam oferir la disponibilitat dels nous espais per acollir trobades per països. Amb aquesta finalitat vam convocar als grups de diferents escoles de la UPC que realitzen un treball de cooperació en un total de 16 països (l’Argentina, Bolívia, Cap Verd, Camerun, Cuba, Etiòpia, Guatemala, Haití, Kenia, Marroc , Mèxic, Moçambic, Nepal, Nicaragua, Perú i Xile), tot promovent l’intercanvi d’informació i amb la perspectiva que alguns d’aquests espais de trobada tinguin continuïtat.