Comparteix:

Un projecte per acostar el desenvolupament humà als ensenyaments tecnològics

06/03/2013

El projecte, titulat "Cross-cutting development into technology studies", busca facilitar eines al professorat per tal de comprendre millor el concepte de desenvolupament humà i sostenible, i promoure’n la seva transversalització a l’aula.

En els propers dos anys, la UPC participarà i coordinarà, a través dels professors Agustí Pérez i Enric Velo (ambdós vinculats a l'Institut de Sostenibilitat), un projecte finançat per la UE (EuropeAid, convocatòria per “Non State Actors") que pretén transversalitzar el concepte de desenvolupament humà sostenible en els estudis científico- tecnològics de les universitats politècniques europees.

Avui dia ningú dubta de l'important rol que pot jugar l'educació superior en els esforços per promoure i aconseguir un desenvolupament humà sostenible, un concepte que pretén integrar el desenvolupament humà (tal com s'entén en els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni) i la sostenibilitat ambiental. Malgrat això, un dels reptes és fer créixer la presència d'aquestes temàtiques en les activitats acadèmiques i docents.

Aquest projecte pretén afrontar aquesta situació des d'una doble perspectiva. Per una banda, pretén millorar les competències del professorat per introduir el desenvolupament humà sostenible en els plans d'estudis. Es proposa fer aquest treball a través de metodologies participatives, centrades en l'estudiant, orientades al diàleg i experimentals. El projecte distingeix tres categories de professorat (indiferent, interessat i compromès) i discuteix com afrontar aquest treball en base a les seves necessitats i limitacions. 

Per altra banda, el projecte pretén facilitar el compromís del professorat i l'estudiantat en iniciatives acadèmiques vinculades al desenvolupament humà sostenible. Específicament, el projecte preveu dur a terme diverses activitats, incloent el disseny de materials docents, la formació a través de cursos de curta durada i el treball en xarxa. Una altra proposta en el marc d'aquest projecte és la creació de l'"European award for best practice on integration of SHD into technology education", al qual es podran presentar propostes enfocades a les metodologies per integrar el desenvolupament humà sostenible als plans d'estudis.  

Aquest projecte serà realitzat per un consorci en el que hi ha tant universitats com ONG de l'estat espanyol, el Regne Unit i Itàlia. La col·laboració entre universitats i ONG ha de permetre l'acostament als problemes reals, i fomentar una aproximació innovadora a la problemàtica vinculant el coneixement teòric amb la pràctica. 

El projecte, titulat "Cross-cutting development into technology studies", busca en definitiva facilitar eines al professorat per tal de comprendre millor el concepte de desenvolupament humà i sostenible, i promoure’n la seva transversalització a l’aula.

Més informació: http://www.gdee.eu/