Comparteix:

Un sistema fotovoltaic per alimentar un aparell de diagnosi de tuberculosi

07/05/2013

Pau Pérez Garcia és estudiant d’enginyeria d’organització industrial a l’ETSEIB i enginyer tècnic industrial especialitat química industrial a l’EUETIB. De l'agost de 2012 a març de 2013 ha estat a l'Illinois Institute of Technology de Chicago fent el seu Projecte Final de Carrera, en el qual ha desenvolupat un sistema fotovoltaic portàtil capaç d'alimentar un equip complet de GeneXpert, un sistema de diagnosi de la tuberculosi que, a diferència de les proves convencionals de diagnosi de la malaltia, no necessita equipament de laboratori biològic, i és capaç de donar el resultat en poques hores (les proves convencionals triguen de l'ordre de setmanes).

Pau Pérez:
"Quan em vaig plantejar el tema del PFC volia que fos alguna cosa que després tingués utilitat i repercussió més enllà de l’àmbit universitari, i mig per casualitats em vaig posar en contacte amb el departament de salut pública de la Universitat de Barcelona. Parlant amb un dels seus components, va sorgir la idea de incorporar un sistema fotovoltaic a un aparell mèdic, fent-lo més accessible per la població de països en desenvolupament on l’electricitat és escassa o inexistent."


La tuberculosi és una malaltia infecciosa que afecta els pulmons. Molta gent creu que és una malaltia del passat, però segons la Organització Mundial de la Salut, 2 bilions de persones (un terç de la població mundial) estan infectades pel bacteri que causa la tuberculosi, i aproximadament 9 milions de persones desenvolupen activament aquesta malaltia cada any. Només al 2010 van morir 1 milió i mig de persones a causa de la malaltia (95% dels quals en països en desenvolupament).

 

El problema de la tuberculosi no és tant el tractament, que és relativament barat i senzill, encara que llarg (dura 6 mesos). El gran problema és la diagnosi. Hi ha molta gent no diagnosticada, perquè els mètodes de diagnosi tenen poca eficàcia, necessiten laboratoris biològics sencers i tarden entre dies i setmanes a obtenir els resultats. Com que hi ha tanta població no diagnosticada, les persones infectades transmeten la malaltia sense saber-ho, cosa que complica enormement la situació.

 

A l'any 2004 es va començar a comercialitzar la plataforma GeneXpert. És un dispositiu mèdic, format per una plataforma automatitzada de proves moleculars. Pot realitzar diverses proves, i una d'elles és la prova Xpert MTB / RIF, que detecta la tuberculosi. Aquesta prova pot suposar un gran avenç en la diagnosi de la malaltia, ja que es molt eficaç, no necessita res més excepte electricitat (cap laboratori biològic) i els resultats només tarden 2 hores. A més és un aparell relativament portàtil.

Per tal de completar aquest dispositiu mèdic i poder-lo utilitzar en zones on no hi ha electricitat, aquest estudiant de la UPC ha dissenyat un sistema fotovoltaic portàtil capaç d'alimentar el GeneXpert i un portàtil.

Pau Pérez:
El projecte consisteix en el disseny d'un sistema fotovoltaic que proporciona electricitat suficient per alimentar el GeneXpert i poder-lo utilitzar a qualsevol lloc del món. El sistema fotovoltaic està format per unes plaques solars flexibles de silicona amorfa, una bateria de Liti fosfat de ferro (LiFePO4), un inversor per passar de corrent continua a alterna i un regulador de carrega entre les plaques i la bateria. El sistema és relativament lleuger, amb l’objectiu de que sigui portàtil, cosa que el fa encara més interessant ja que permet que els equips mèdics en països en desenvolupament visitin àrees rurals, remotes i allunyades de les grans ciutats carregant el GeneXpert i aquest sistema fotovoltaic amb ells i testant a la població sense necessitar res més que energia solar.
En Pau Pérez en aquests moments està parlant amb diferents organitzacions, universitats i empreses, per buscar l'assessorament i el finançament per portar aquest projecte a terme. El propòsit és construir un prototip, testar-lo, redissenyar-lo i fer una prova pilot, per veure si té l’impacte i efecte desitjat en el terreny. En cas que el resultat sigui positiu, es plantejaria la possibilitat de produir-lo a gran escala.

Contacte amb Pau Pérez: pauperezgarcia@gmail.com