Comparteix:

VII fase del projecte de Telemedicina a Bluefields, Nicaragua

Telecos Sense Fronteres està duent a terme la 7a fase del projecte de Telemedicina a Bluefields (RAAS, Nicaragua). L’ONG té com a finalitat treballar per reduir la bretxa digital en aquells països menys afavorits ja que creiem en la importancia del paper que les TIC poden jugar en els processos de desenvolupament.

Des del fa anys s’està treballant per millorar la tecnologia i la comunicació entre els diferents centres de salut de la RAAS de Nicaragua. En aquesta fase en concret s’ha treballat en desenvolupar un sistema d’escriptoris remots (N-computing) per solucionar el greu problema del deteriorament d’ordinadors degut a les condicions climatològiques de la zona. En aquesta fase, que s’està desenvolupant des del gener de 2012, tant la Biblioteca com el Departament de Cirurgia queden equipats amb aquestes unitats d’escriptori remot i d’aquesta manera avancem en la digitalització de l’Hospital Regional Ernesto Sequeira Blanco de Bluefields.


Per altra banda, s’està treballant en un radio enllaç a la comunitat de Monkey Point, una comunitat situada al sud de Bluefields que solament té accés per mar i està totalment incomunicada. Es pretenia instal·lar-hi unes antenes que proporcionéssin comunicació directa amb l’Hospital de Bluefields per coordinar trasllats i fer consultes mèdiques dels pacients. S’hi treballa conjuntament amb l’ONG francesa BlueEnergy, que està treballant a la mateixa regió en l’àmbit de l’energia i els sistemes de sanejament d’aigua. Monkey Point és una de les comunitats on tenen instal·lat un sistema de plaques solars i d’energia eòlica, i gràcies a aquesta energia les nostres antenes podran funcionar.

Fa dues setmanes, durant el mes de maig, es van dur a terme les proves de connectivitat a la comunitat per veure la viabilitat del projecte. Vam estar treballant dur durant dos dies però la connectivitat de les antenes va ser impossible. La comunitat està a 50km de Bluefields i aquest fet dificulta la connexió, a més a més, la vegetació i les muntanyes que es troben entre Bluefields i Monkey Point produeixen una atenuació de la senyal considerable. Tot i que aquests elements es van tenir en compte a l’hora de fer càlculs teòrics a la realitat el funcionament de les antenes va ser diferent. Però no ens rendim, continuarem treballant per millorar la situació de Monkey Point!!