Comparteix:

2018-O002

Suport en la implementació de sistemes d'informació en el sector de l'aigua i el sanejament a Mèxic

2020-A007.png

Lloc de realització: Oaxaca, Mèxic
Soci local: Comissió Estatal de l'Aigua d'Oaxaca
Participants de la UPC: Julio Alejandro Ríos Hernández ,Laura Vinardell Magre
Dates de realització: 8 d'agost del 2018 al 31 d'octubre del 2018
Ajut del CCD: 5.751 €

Context del projecte

A l'actualitat, al sector de l'aigua i sanejament d'Oaxaca existeix un dèficit generalitzat d'informació actualitzada i fiable sobre la situació dels serveis d'aigua, sanejament i higiene (WASH) en el context rural. Aquesta situació dificulta la planificació adequada del sector, distribuint en molts casos les inversions cap a accions o activitats no prioritàries, provocant així una assignació deficient dels recursos.

Per intentar solucionar aquesta situació, des del 2014 Oaxaca es troba incorporat a l'iniciativa SIASAR, eina dissenyada per monitoritzar i avaluar la sostenibilitat dels serveis WASH a les zones rurals. No obstant, la implementació d'aquesta iniciativa ha presentat series dificultats per la limitada capacitat dels agents locals en qüestions relacionades amb el domini del sistema d'informació, el desenvolupament d'esquemes de recollida de dades i en la gestió i utilització d'aquesta informació.

Què s'ha fet?

A la primera fase del projecte es va aprofundir en l'estudi de la metodologia SIASAR i les condicions particulars de la zona d'intervenció. Aquest anàlisi va permetre que el disseny i l'adequació dels instruments i protocols per la recollida d'informació WASH fossin apropiats pel context local.

Tot seguit es van realitzar sessions formatives amb els diferents actors locals (CEA, CAL) amb la finalitat d'incrementar les seves capacitats en la utilització del sistema d'informació SIASAR. De la mateixa manera els participants van ser formats en l'utilització de metodologies que faciliten els processos de recollida d'informació WASH en entornns amb poblacions reduïdes i disperses. Posteriorment es va planificar una campanya de recollida d'informació, duent a terme 35 visites a comunitats rurals on els actors locals van tenir l'oportunitat de posar en pràctica les capacitats adquirides.

L'última fase del projecte va consistir en proporcionar assistència tècnica als actors locals que els permeti identificar de manera més oportuna les necessitats i deficiències en la prestació dels serveis WASH facilitant el desenvolupament de futurs plans d'intervenció.

2020-A007. Compos.png
2020-A007. Variedades maíz.png
2020-A007. Maíz.png

Perspectives de continuïtat 

Aquest projecte neix com l'inici d'una col·laboració entre la Comissió Estatal de l'Aigua d'Oaxaca (CEA) i la UPC. Amb la seva conclusió, s'han establert les bases per futures col·laboracions enfocades a la capacitació dels diferents actors locals en la utilització del sistema de monitoratge avaluació oficial (SIASAR), desenvolupament de nous protocols pel treball de camp i la seva correcta implementació, així com el disseny de nous tallers de sensibilització. De la mateixa manera existeix la possibilitat d'obrir nous objectes de treball en temàtiques que es troben dins de les activitats prioritàries de la contrapart.

Avui en dia, des de la UPC es continua amb el recolzament a la contrapart en aspectes tècnics com l'anàlisi i interpretació de la informació recollida, permetent prioritzar les actuacions en matèria d'aigua, sanejament i higiene.

Valoracions dels participants

Julio 

Participar en aquest projecte ha estat una bona experiència que m'ha deixat diversos aprenentatges. A nivell personal, el poder interactuar amb les poblacions locals i conèixer les dificultats a les que s'enfronten cada dia pel que fa l'accés a serveis bàsics fa valorar i apreciar la realitat que ens ha tocat viure. A nivell professional, em quedo convençut de que les activitats realitzades han generat un impacte positiu que sens dubte contribuiran a millorar les condicions de vida de l'entorn rural d'Oaxaca.

Laura

Estic molt agraïda d'haver participat en aquest projecte, ja que m'ha brindat l'oportunitat de poder aplicar i transmetre els meus coneixements cap a un context específic i que aquests incideixin a la generació d'impactes positius per la societat. De la mateixa manera m'ha permès conèixer la realitat dels serveis d'aigua, sanejament i higiene en contexts menys afavorits, ampliant la meva visió d'aquests serveis.