Comparteix:

2018-O019

Disseny i implementació d'un convertidor de potència per estudiar la connexió d'una microxarxa elèctrica rural a la xarxa principal.

2020-A007.png

Lloc de realització: Dhaka, Bangladesh
Soci local: ME SOLshare Ltd.
Participants de la UPC: Eduardo Iraola, Raimon Padrós
Dates de realització: 10 de setembre del 2018 al 28 de setembre del 2018
Ajut del CCD: 1.810 €

Context del projecte

Més de 4 milions de cases rurals de Bangladesh depenen energèticament de sistemes d'energia solar domèstics. L'empresa social ME SOLshare, que connecta microxarxes i permet a individus compartir la seva electricitat amb altres llars, està millorant l'accés a l'electricitat però encara queda molta feina per fer. Per exemple, aquestes cases no tenen accés a electricitat tot el dia degut a les limitacions de les fonts d'energia i del seu emmagatzematge. El pas següent seria aconseguit connectar microxarxes elèctriques rurals a la xarxa principal del país. L'objectiu principal del projecte era el de contribuir a la idea de garantir un accés a una energia segura, sostenible i accessible per a tothom. Per aconseguir-ho, vam col·laborar amb l'empresa ME SOLshare Ltd. La col·laboració consistia en estudiar la possibilitat d'implementar un convertidor de potència entre les microxarxes rurals DC i la xarxa principal AC de Bangladesh.

Què s'ha fet?

Es va aconseguir escollir el hardware adequat per l'objectiu i dur-lo a Bangladesh. Durant l'estada a Dhaka, vam aconseguir fer un convertidor totalment funcional, que intercanviava energia d'una xarxa a l'altra com es volia, i vam poder-ne fer proves amb unes xarxes d'oficina.

De totes maneres, no vam poder fer la integració a una microxarxa real amb la xarxa principal. Abans del setembre, s'esperava que una de les microxarxes rurals en la que treballava SOLshare tingués accés a la xarxa principal. Però hi havia un retràs a la instal·lació i, quan vam arribar a Banghadesh, no hi havia cap microxarxa disponible a prop de la xarxa principal. Llavors, enlloc de fer el test final a una xarxa real, es va fer als laboratoris de SOLshare, on l'empresa té una xarxa d'exemple per provar-hi els prototips. També vam entendre les condicions de les extensions de les xarxes AC en entorns DC.

2020-A007. Compos.png
2020-A007. Variedades maíz.png
2020-A007. Maíz.png

Perspectives de continuïtat 

Creiem que els objectius principals s'han complert i que hem donat a SOLshare els coneixements necessaris per finalitzar la integració. De totes maneres, estem oberts a fer una altra col·laboració en el futur si es necessita la nostra ajuda i, és clar, CITCEA-UPC i SOLshare mantindran el contacte i oferiran a altres estudiants de col·laborar en aquest projecte perquè puguin disfrutar d'aquesta experiència i ajudar a compartir energia.

Valoracions dels participants

La nostra valoració personal és molt positiva. Per una banda, vam fer tot el possible en el temps que vam tenir. De totes maneres, si haguéssim fet una millor planificació podríem haver aconseguit objectius més ambiciosos.

Per altra banda, l'experiència personal és tan agraïda com xocant. Estar envoltats de tantes persones que viuen en condicions tan difícils com les que hi han a Dhaka (i a la resta del país) és xocant, i és difícil assumir que aquestes condicions no es poden canviar d'un dia per l'altre. Tot i això, saber que hem estat treballant per contribuir al progrés d'aquestes comunitats i que tanta gent, com la de SOLshare, que treballa per canviar la situació és molt gratificant.

Keywords
Àsia