Comparteix:

2018-O022

Enfortiment de les capacitats de les cooperatives de dones i de la població de Sawla a través de la bioconstrucció, capacitació i eines TIC

2020-A007.png

Lloc de realització: Sawla, Sawla-Tuna-Kalba , Ghana
Soci local: Nasco Fundation
Participants de la UPC: Andreu Llull Pons, Mercè Mullerat Marimon, Adrián Álvarez Barcial, Andrea Llanas de Cabanyes, Marcos Gómara Guerrero, Irantzu Berciano Sieso, Àlex Carrer Vives, Elisa Ciria Gascón, Isabel Vega Ainsa
Dates de realització: del febrer del 2018 al març del 2018
Ajut del CCD: 7.300 €

Context del projecte

El poble de Sawla compta amb un parc edificat on gairebé el 40% dels habitatges han estat realitzats amb una tipologia de bloc de formigó. El problema no residia només en la utilització del material (poc sostenible, econòmic i patrimonial), sinó en les incorrectes tècniques constructives per implementar-lo. A més a més, d’unes estadístiques preocupants respecte en nivell d’analfabetisme i d’escolarització.

Per tant, un cop reunits amb la comunitat, el gremi de construcció i un enginyer local, sorgeix la idea d'utilitzar la construcció dels equipaments com a mecanisme de catalització i implementació de bones tècniques constructives amb fusta, terra i BTC reproduïbles. El projecte llavors s'adapta a una problemàtica local detectada in situ, i es planteja la construcció dels edificis amb BTC per mitjà de formacions i workshops amb la comunitat i els gremis de constructors, així com la reconstrucció d'un habitatge de tipologia bloc a mig fer i en condicions de ruïna tot i no estar acabada.

Què s'ha fet?

En aquesta fase del projecte s’han començat a dur a terme les obres de construcció d’un projecte d’espai magatzem i de gestió per les activitats educatives de NASCO: hem elaborat un projecte constructiu i hem iniciat les obres de l’aula polivalent i de l’espai d’allotjament per als docents cooperants que desenvoluparan les diferents activitats en un futur. A més a més, hem organitzat jornades de difusió del projecte a la població i hem anat fent un seguiment, avaluació i preparació d’informes.

2020-A007. Compos.png
2020-A007. Variedades maíz.png
2020-A007. Maíz.png

Perspectives de continuïtat 

Tot i que el projecte de construcció del centre TIC a Sawla no es podrà executar com estava previst inicialment, estem satisfets del treball de difusió i sensibilització en les tècniques de bioconstrucció previstes i confiem en la continuïtat dels projectes d’enfortiment de capacitats TIC que executa actualment el CCD a la comunitat.

Valoracions dels participants

Andreu Llull Pons 

Durant l’estada a Sawla, a més a més dels aprenentatges relacionats amb l’arquitectura, hi ha tot un enriquiment personal molt important. Viure durant mesos en una comunitat de costums molt diferenciades, les relacions personals amb els treballadors i treballadores i persones del lloc, t’aporten una conscienciació i comprensió de diferents maneres d’entendre la vida, que constantment vas contrastant amb la teva pròpia, t’obre les portes a entendre i percebre i, sobretot, a autocriticar el nostre modus viviendi.

Mercè Mullerat Marimon

El projecte de Ghana ha significat obrir-me la porta al món de la cooperació. M’ha donat l’oportunitat de posar a prova els coneixements, aptituds i capacitat adquirides durant aquesta carrera acadèmica durant tota la primera fase dels projecte realitzada des de Catalunya, i després un cop ja a Ghana (viatge que ha significat per a mi anar per primer cop a la meva vida a Àfrica) poder posar materialitat a un projecte que feia mesos que es treballava.

Keywords
Àfrica