Comparteix:

2018-O024

Implementació d'eines TIC per millorar els serveis de l'hospital Saint John of God.

2020-A007.png

Lloc de realització: Hospital Saint John of God, Mabesseneh, Lunsar, Sierra Leone
Soci local: Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona - Campus Docent Sant Joan de Déu
Participants de la UPC: Quin Nadal, Javi Sánchez, Sònia Villar, Begoña Vizcaíno
Dates de realització: 21 de juliol del 2018 al 20 d'agost del 2018
Ajut del CCD: 5.704 €

Context del projecte

A causa de la guerra civil que hi va haver fa 10 anys, i l'epidèmia de l'Èbola, que va tenir una gran afectació en aquest país, la sanitat es troba actualment en una situació molt precària. Tot i que l'epidèmia ja està sota control, encara hi ha molt d’estigma i la gent no vol acostar-se als hospitals. A part de l'Èbola, hi continua havent greus problemes de salut com la desnutrició infantil, la malària, la tuberculosi, malalties diarrèiques, infeccions respiratòries i malalties de transmissió sexual com la Sífilis o el Sida. A tots aquests problemes de salut que pateix actualment la població del país, s'hi suma la baixa taxa de metges per habitants. I finalment, tenim la problemàtica que nosaltres hem abordat: tenen una precària infraestructura de xarxes, una mala connectivitat a internet que els impedeix tenir accessibilitat a l’enregistrament de pacients i de dades de caràcter mèdic des dels diferents llocs on es prenen les mesures, a més que tampoc tenen el software necessari per fer-ho. Per últim, tenen una connexió d’intranet de característiques similars que també tenen inutilitzada.

Què s'ha fet?

Durant la nostra estada vam realitzar les activitats planificades i algunes més, tant a l’hospital com a l’escola d’infermeria:

- Elaboració d’un plànol a escala amb SketchUp dels diferents edificis de l’hospital, de l’interior d’alguns d’ells i de l’escola d’infermeria.

- Instal·lació de punts d’accés a internet 4G als edificis d’administració i les cases dels germans i els voluntaris. Aquests punts d’accés funcionaven amb targetes SIM de prepagament pagades per l’hospital.

- Configuració i instal·lació d’un servidor a l’escola d’infermeria amb un programa de gestió acadèmica. Aquest programa permet tenir una llista dels estudiants de cada curs, controlar els pagaments i introduir-ne les notes.

- Formació a l’administrador de l’escola d’infermeria per utilitzar el programa de gestió acadèmica.

- Col·laboració amb la instal·lació de la xarxa elèctrica de l’escola d’infermeria portada a terme per un tècnic de Sant Joan de Déu de Barcelona.

- Classes de Word, PPT, Excel i ús d’ordinadors en general als professors de l’escola d’infermeria.

- Anàlisi i detecció de necessitats tant a l’hospital com a l’escola d’infermeria.

2020-A007. Compos.png
2020-A007. Variedades maíz.png
2020-A007. Maíz.png

Perspectives de continuïtat 

En futurs projectes en col·laboració amb l’hospital Sant Joan de Déu a Sierra Leone es podrien dur a terme les següents accions:

  • Formar els professors de l’escola en el programa de gestió acadèmica per donar-li més utilitat i utilitzar alguns més dels seus mòduls possibles.
  • Instal·lar el plug-in del moodle al sistema de gestió acadèmica i formar els alumnes perquè també el puguin utilitzar i facilitar així la comunicació professor-alumne. 
  • Instal·lar un sistema de gestió hospitalària més complet que contempli la possibilitat d’afegir-hi història clínica i estoc si es considera útil i necessari per part de la direcció de l’hospital.

Valoracions dels participants

A nivell personal estic molt contenta amb els resultats obtinguts però sobretot amb tot el que m’ha aportat l’experiència. En un mes hem pogut viure una mica de la manera com ells viuen i hem pogut veure els problemes reals que té Sierra Leona i l’Àfrica en general, cosa que personalment m’empeny a intentar buscar nous projectes que ajudin a empoderar la seva gent perquè puguin tindre més perspectives de futur.

Amb l’experiència d’haver fet ja un projecte de les mateixes característiques, he de dir que el d’enguany l’he disfrutat moltíssim i he après moltíssimes coses noves. Com a projecte ha sigut molt complert, hem aportat moltíssimes coses i no hagués pogut ser sense la implicació de totes les persones del grup. Com a nota negativa me’n vaig amb la impotència de no haver pogut diagnosticar a les reunions prèvies amb les infermeres, més necessitats que després hem detectat a terreny.

Personalment, crec que ha estat una de les experiències més enriquidores que he viscut fins al dia d’avui. Crec que hem assolit força bé els nostres objectius, i que si haguéssim tingut més coneixement de la situació del país i de les necessitats que tenen abans de marxar, hauríem pogut fer alguna cosa més. Tot i així, crec que aquest ha estat l’inici d’un projecte molt potent i amb molta perspectiva de futur. Per acabar, afegir que aquest primer projecte m’ha introduït al món de la cooperació, i espero poder seguir fent projectes molts anys més.

Keywords
Àfrica