Comparteix:

2018-O026 / 2018-U017

Millores en la recuperació d'or del riu Mapiri mitjançant l'eliminació del mercuri i suport a la mineria petita i artesanal boliviana per a la valoració dels recursos d'In, Sn i Ag i l'optimització en la seva recuperació

2020-A007.png

Lloc de realització: Departaments d’Oruro, Potosí i La Paz (Bolívia)
Soci local: Universidad Técnica de Oruro Especialistas ambientales, S.L.
Participants de la UPC: Pura Alfonso Abella, Patricia Forns Sant, Roser Gómez Enrich, Pablo Gavilán Muñoz
Dates de realització: 13 de juliol del 2018 al 8 d'agost del 2018
Ajut del CCD: O026: 3.200 € U017: 3.200 €

Context del projecte

Bolívia tradicionalment és un país miner. L’or i el Sn han estat els metalls més explotats. Una gran part d’aquesta activitat es fa artesanalment. Els desconeixements tècnics dels responsables de les explotacions fan que aquestes siguin insostenibles: (1) des d’on punt de vista ambiental, amb la contaminació durant l’extracció i processament, ex. En el cas de la recuperació de l’or encara es fa servir el mercuri. (2) El grau de recuperació és molt baix de manera que gran part del metall queda en els runams producte de la separació durant el processament. Fins i tot alguns metalls d’elevat valor no s’en aprofiten per manca de coneixement del seu contingut en la mineralització i de la manera de obtenir la seva concentració.

La acció s’ha realitzat per identificar les mancances en el procés de concentració de per a la recuperació en mines d'or i d’estany i determinar la possible contaminació ambiental produida. El lloc van ser:

- dues cooperatives mineres: Yanato LTD i cooperativa Milagro de Charopampa, en el Municipi de Mapiri, departament de La Paz

- la mina d’or de La Joya, al departament d’Oruro

- dos mines d’estany : Japo (departament de Oruro) i Llallagua (departament de Potosí).

Què s'ha fet?

Aquests projectes es divideixen en dues parts. La primera és l’estudi i valoració que es fa al camp, a Bolívia. En aquesta part s’han visitat les zones mineres i s’han agafat mostres per a fer una valoració de les mancances de les activitats mineres visitades i determinar possibles actuacions per a aconseguir millores.

Un cop a Manresa, s’han preparat les mostres, analitzat o enviat a analitzar als laboratoris adients. També s’ha fet cerca d’altres treballs amb sistemes de processament semblants als utilitzats a Bolívia i s’han pogut determinar algunes deficiències dels procediments tal i com es duen a terme a Bolívia.

Un cop es tinguin tots els resultats analítics s’emetran informes en els que constarà el grau de recuperació de metall en les seves instal·lacions, com aconseguir un increment en la recuperació, la contaminació ambiental que produeix la seva activitat i la possible afecció a la salut dels habitants de l’àrea extractiva. Aquests informes es faran arribar a les cooperatives involucrades

2020-A007. Compos.png
2020-A007. Variedades maíz.png
2020-A007. Maíz.png

Perspectives de continuïtat 

La col·laboració entre la UTO i la UPC és molt continuada des de 2010. En aquest moment s’estan produït els primers fruits significatius dels resultats de la recerca conjunta i aquest aspecte també contribueix a que la UTO tingui un reconeixement més gran de cara a les empreses mineres i, al ser Bolívia un país on l'economia gira principalment en torn a la mineria, s'espera que els projectes de col·laboració amb aquesta universitat tinguin continuïtat.

Per altra banda, portem uns anys treballant conjuntament amb la contrapart per contribuir a disminuir la contaminació produïda per l’explotació de l’or. El problema principal és la utilització de mercuri. Encara queden 4 anys abans de la prohibició definitiva de la utilització de mercuri per la recuperació d’or. Durant aquests anys és important assessorar als miners sobre les seves alternatives i fer estudis per a determinar quines són les més adients en els diferents casos. La contrapart està molt interessada en aprofundir en aquesta temàtica i la responsable probablement començarà una tesi doctoral per a caracteritzar aquesta problemàtica a Bolívia i trobar una solució adequada.

Valoracions dels participants

Tots els participants coincideixen en que l’experiència de la cooperació ha resultat molt enriquidora tan des del punt de vista personal com educatiu. També coincideixen en que repetirien l’experiència. No tot va ser fàcil, però sobretot aprens a valorar el treball en equip de les persones i en la importància de compartir el coneixement que tenim aquí amb qui no té tantes possibilitats i de qui tant podem aprendre.

No és tant important saber-ho tot com saber el que es necessita. Compartir el dia a dia amb els companys d’aquí i de la contrapart també és una lliçó que ens permet reflexionar.