Comparteix:

2018-O030

Socialització de la ciència i la tecnologia com a motor de canvi.

2020-A007.png

Lloc de realització: Escoles Pia d'Oussouye i Cadjinolle, Senegal
Soci local: Escoles Pia d'Oussouye i Cadjinolle
Participants de la UPC: Som 17 estudiants d'Enginyeria Física, una antiga estudiant del grau d'Enginyeria en Sistemes Biològics i el professor Daniel López
Dates de realització: 26 de gener del 2019 al 15 de febrer del 2019
Ajut del CCD: 4.552 €

Context del projecte

La problemàtica a tractar es basa en la manca d'experimentació a les classes de ciència a les Escoles Pia de Secundària (12 a 16 anys) al Senegal. Les classes de les assignatures de matemàtiques, física i química i ciències de la vida i la Terra són purament teòriques i hi manca l'experimentació per la visualització de fenòmens tractats a classe i la manipulació d'instruments. El seu model educatiu segueix un estricte programa que té com a finalitat la preparació de l'estudiantat pels exàmens estatals, però pocs d'aquests acaben cursant estudis superiors científics.

També ens trobem amb que als instituts no existeix un espai exclusiu per la ciència, com un laboratori. La manca de material per portar a terme experiments també es fa evident, però a vegades el professorat desconeix de l'existència del material existent a les escoles (microscopis, compostos químics,...) o aquest no és d’accés obert a tothom ja que el seu ús no està normalitzat.

Què s'ha fet?

En aquest 3er desplaçament s'ha iniciat el projecte amb l'Escoles d'Oussouye i de Cadjinolle. Amb l'experiència dels dos anteriors desplaçaments, els esforços s'han focalitzat en definir bé els objectius del projecte amb el professorat i treballar les pràctiques que estaven preparades, les quals s’adeqüen al temari de ciències i per les quals s'ha proporcionat el material necessari. Aquestes pràctiques s'han dut a terme amb el professorat, per tenir una visió clara dels conceptes que es treballen i posar en ordre el coneixement necessari per la seva realització (manipulació d'instruments, fonaments teòrics,...). També s'ha acompanyat al professorat (com a ajudants) durant la seva realització a classe per observar l'impacte i la resposta de l'alumnat.

El resultat en aquest sentit és que tots dos directors de les escoles han comprès molt bé el projecte i es mostren molt favorables en la seva realització i continuïtat. Almenys un professor de cada escola ha dut a terme les activitats a classe i ha expressat la seva intenció d'afegir-les al contingut de l'assignatura.

D'altra banda, el projecte també ha tingut impacte directe sobre els alumnes de totes dues escoles mitjançant la realització d'activitats captivants, activitats on es fa evident un fenomen de forma espectacular i que busquen despertar l'interès de l'alumnat per la ciència. Aquestes activitats s'han dut a terme a totes dues escoles, en estacions i per petits grups de forma que l'alumnat ha pogut formular hipòtesis sobre el fenomen observat.

Finalment, un objectiu del projecte és també la millora de la comunicació entre Nord i Sud. Ara tenim una agenda de contactes amb els quals s'espera tenir una millor comunicació, tant entre el professorat de senegal, perquè puguin compartir maneres de fer i idees, com amb el nostre grup desde Barcelona..

2020-A007. Compos.png
2020-A007. Variedades maíz.png
2020-A007. Maíz.png

Perspectives de continuïtat 

El projecte té molt bona rebuda per la directiva de les Escoles Pia de l’Àfrica de l’oest, els directors de les escoles on s’ha realitzat l’estada i també per part del seu professorat. Els directors d'aquestes escoles han estat les peces clau de l'èxit del desplaçament i la perspectiva és que facilitin i supervisin la continuïtat del projecte en aquests centres. D'altra banda, totes dues escoles han començat a buidar una sala per la seva dedicació com a laboratori permanent, sent aquest un lloc al qual es tingui accés al material.

El projecte també té incorporacions d'alumnat de 1er d'Enginyeria Física, fet que facilita la seva continuïtat i l'assistència de membres amb experiència en futurs desplaçaments. Tenim contacte amb els responsables administratius i també amb els professors amb que vam treballar i per tant podem fer un seguiment de com les propostes aportades es sostenen després que haguem marxat. En el futur podem treballar en la mateixa línia amb els mateixos professors per consolidar els esforços ja destinats, i també si tenim prou participació podem exportar les propostes a altres centres. A més per part dels responsables han sorgit noves derivades del mateix concepte de projecte que es poden treballar, com ara la creació de tallers extraescolars de les disciplines STEM, on els alumnes interessats podrien tenir un espai on aprendre STEM més enllà del temari.

També ha sorgit la proposta d’establir contactes amb alumnes universitaris de Senegal per intentar que participin en el projecte i així hi hagi gent amb la nostra perspectiva de forma permanent sobre el terreny més enllà del professorat. En general tot apunta a que la contrapart espera poder seguir treballant amb nosaltres en les línies que ja tenim obertes, ja que la iniciativatot just comença a arrelar als diversos centres on hem estat, i encara cal solucionar la problemàtica recurrent de les dates disponibles pel desplaçament.

Valoracions dels participants

Miquel 

Donat que durant la formació els ponents van insistir en la dificultat de començar a treballar al voltant d’una idea nova no esperava que tants professors i alumnes rebéssin amb interès les nostres propostes. Malgrat tot crec que encara que els hi hagin interessat les propostes cal seguir treballant per tal que es materialitzin en el seu dia a dia. A més els responsables tenen molt interès en seguir cultivant l’interès en les STEM.

Naiara

Des d’un punt de vista personal, el viatge ha estat increible, les experiències viscudes tant en relació amb el projecte com el simple fet de veure una altra realitat diferent a la que estem acostumats, ha fet que aprengui molt més del que jo he pogut aportar. També és una gran satisfacció veure que hi ha persones motivades per portar-lo endavant i per fer que sigui una realitat.

Roger

L’estada ha estat una aventura única, a on he après moltíssim. El millor de tot ha estat poder veure que el projecte ha tingut molt bona rebuda. A més, nosaltres ens hem oxigenat d’idees i visió per poder continuar el projecte al futur. He après que hi ha persones molt motivades arreu del món per fer un munt de coses noves, i hem de saber aprofitar tot aquest potencial! En algún racó, em sento un xic més senegalès.

Alex

Considerem assolit l'objectiu de la realització i implementació d'activitats adaptades al contingut de les assignatures. En aquest desplaçament hem observat que aquestes pràctiques deixen més clars conceptes vistos a classe i són de fàcil realització. L'atenció i iniciativa del professorat no ha estat homogènia, però valorem molt positivament el treball fet pel professorat que s'ha mostrat més interessat, així com la direcció dels centres.

Jesus

L’estada ha sigut una experiència increíble. Per una banda, la part del projecte ha estat molt positiva. Els alumnes s’han interessat molt per la ciència i els professors s’han implicat en el projecte. A més hem tingut nombroses propostes de futur. Per altra banda, vull destacar la hospitalitat que hem rebut o com diuen allà, la Tenanga. Puc dir que aquesta estada ens ha fet evolucionar com a projecte i com a persones.

Simon

L'estada ha permès aplicar amb èxit una bona part del material preparat, crear un bon contacte amb els responsables del tercer centre d'interès, i afegir a la experiència ja acumulada entre tots a través de la adaptació necessària i de les lliçons pels errors comesos. Tot conjunt, aquest any sencer i en particular la estada han fet madurar molt el projecte (i els participants personalment, sense cap dubte).

Keywords
Àfrica