Comparteix:

2018-O031

Enfortiment de la comunitat refugiada a l'assentament a l'exterior del centre de detenció de Morla a Lesbos.

2020-A007.png

Lloc de realització: Lesbos, Grècia
Soci local: Movement on the Ground
Participants de la UPC: ose Carlos Sánchez Gámez
Dates de realització: 9 d'abril del 2018 al 8 de juliol del 2018
Ajut del CCD: 1.400 €

Context del projecte

Lesbos és una illa del mar Egeu molt pròxima a la costa turca. Des de fa ja més de tres anys s'està veient aclaparada per la gran quantitat d'entrades de refugiats que arriben a ella: més d'un milió de persones han passat per Grècia donis de l'inici de la crisi, el 80% de les quals ho va fer per la petita illa de Lesbos, segons dades de la UNHCR, únicament en 2018, han arribat un total de 13.947 (el 47% del total actualment).

Sent Lesbos una illa amb una superfície aproximada de 1.600km2 i una població de 85.000 habitants, l'acolliment dels aproximadament 9.000 refugiats suposa un gran impacte en la demografia local. Això ens indica que la població de l'illa ha variat un 10,5% durant un període molt curt de temps.

L'arribada d'un gran nombre de població estrangera, juntament amb les dificultats de l'illa d'assimilar-la, ha generat diferències i tensions entre la població local i els refugiats, sent aquests últims els culpats per la gran caiguda d'una de les principals fonts d'ingressos de l'illa: el turisme.

Què s'ha fet?

En aquesta primera fase s'ha hagut de treballar amb molta perseverança, per una banda definint la funcionalitat i metodologia del projecte, i per altra banda, possant d'acord a totes les parts i contraparts implicades en el projecte.

Com que no es un projecte de construcció ni de millora d'una infraestructura una de les principals parts del treball ha estat definir que es treballarà i com es treballarà. S'ha hagut de partir de moltes reunions i anàlisis de la situació, conjuntament amb una recerca molt exhaustiva, per determinar l'envergadura del projecte. Finalment l’objectiu general marcat per el projecte es el reconsiderar la situació existent amb la condició que la regió sigui capaç d'absorbir els canvis econòmics i socials, derivats de l'afluència massiva de refugiats tant en el present com en un futur a mig-llarg termini.

El segon punt important que s'ha tractat és el de crear un projecte multidisciplinari on totes les parts implicades al desenvolupament de la regió siguin capaces de donar la seva opinió i lluitar pels seus interessos, fent així un projecte omnímoda. En aquest cas les entitats que col·laboren són: 

  • Movement on the Ground, ONG Holandesa que actua com a contrapart al lloc afavorint i ajudant amb el treball de camp i els refugiats. ·
  • Universitat de l'Egeu, mes en concret la facultat de Geografia i Història col·labora en el projecte cedint plànols i informació cartogràfica del lloc. ·
  • ETAL, SA, es tracta de la companyia de desenvolupament local que treballa conjuntament amb la comunitat Europea i és l'encarregada de supervisar i implementar qualsevol projecte de desenvolupament rural a l'illa. 
  • Municipalitat de Lesbos, es tracta de l'entitat governamental a l'illa. No tenen una participació activa però comptem amb el suport institucional.
2020-A007. Compos.png
2020-A007. Variedades maíz.png
2020-A007. Maíz.png

Perspectives de continuïtat 

Un cop acabada la fase 0 que es tracta de la definició del projecte tal com s'ha plantejat en el punt anterior, ara es treballarà en les següents fases:

  • Fase 1, d'anàlisi i preparació de cartografies i mapes segons les estratègies definides per tal d'entendre la situació amb dades objectives. 
  • Fase 2, un cop realitzat l'anàlisi es treballarà en una proposta participativa on se situarà sobre la taula de debat i tant ciutadans com entitats que treballen podran dir la seva. 
  • Fase 3, la fase final d'aquest projecte es tracta de l'aplicació dels punts que sorgeixin a la proposta. Aquest punt és un dels més importants, ja que per molt bona que sigui la proposta si no es realitza de la manera adequada, no serveix per res.

Valoracions dels participants

Personalment aquest es un projecte que m’ha fet creixer tant en l’àmbit professional com en el personal: tant he hagut d’informarme i treballar sobre la proposta i el programa, com he hagut de lidiar amb les diferents persones i situacions que al llarg del programa han anat apareixen. M’ha ajudat a no tenir por a enfrentarme als problemes que van sortint i superantlos un a un. Finalment el que mes valoro es que encara hi ha molt treball per fer i que requerira de mes solucions als problemes que sortiran.

Keywords
Europa