Comparteix:

2018-O032

Implementació d'un sistema de gestió d'informació open source a l’hospital Ada Foah, Ghana

2020-A007.png

Lloc de realització: Ada Foah, Ghana
Soci local: Akoma Hearts of Ghana
Participants de la UPC: Mariona Carós Roca, Guillem Sol Omos, Marc Hernandez Sanchez
Dates de realització: Primera estada: 3 de Juliol de 2018 - 27 de Juliol de 2018 Segona estada: 2 de Novembre de 2018 - 1 de Desembre de 2018
Ajut del CCD: 3.645 €

Context del projecte

El projecte es desenvolupa en una zona propera al poble d’Ada Foah, la zona est de Ghana, concretament al Ada East District Hospital (AEDH). Es tracta de l’hospital més gran de l’àrea, i l’objectiu principal passa per la digitalització, tant a nivell software com a nivell hardware, de tot el procés que segueix un pacient al entrar a la zona de consultes externes. El projecte es desenvolupa a partir d’una idea que es va intentar implantar inicialment a l’hospital fa més d’un any, però que finalment no va tenir l’èxit esperat. L’objectiu final es permetre al personal de l’hospital, tant amb el nou material com amb la formació obtinguda, que es deixi d’utilitzar el paper com a mètode de seguiment dels pacients i es passi a utilitzar el sistema informàtic instal·lat i l’estructura de xarxa implementada.

Què s'ha fet?

La primera estada tenia com a objectiu la instal·lació de tot el material (ordinadors, servidor, SAI i connexions) juntament amb la instal·lació del programa de registre i una breu formació al personal. Durant la segona estada, una nova aportació de material i un treball intensiu en la formació de tots els treballadors permetria que l’hospital pogués funcionar de forma completament autònoma amb els dispositius proporcionats.

En relació a les activitats, durant la primera estada es va instal·lar un nou servidor com a central de dades de tota la xarxa i es van col·locar 4 nous ordinadors (zona de constants vitals i consultes dels doctors) i un SAI. Es va aprofitar per fer un test de wifi a la zona i valorar la possibilitat de no cablejar algunes àrees. Es va col·laborar amb el tècnic en la programació d’alguns elements del software. Finalment es va fer una formació bàsica als doctors perquè comencessin a usar el software.

Durant la segona estada s’ha portat una gran quantitat de material, s’ha finalitzat la instal·lació cablejada en totes les àrees i s’han instal·lat 5 nous ordinadors. També s’ha treballat de forma intensiva la formació d’alguns membres del personal, que en ocasions no havien treballat mai amb un ordinador.

2020-A007. Compos.png
2020-A007. Variedades maíz.png
2020-A007. Maíz.png

Perspectives de continuïtat 

Tal i com s’ha comentat anteriorment, el projecte s’ha centrat en la digitalització de la zona de consultes externes. Aquesta àrea correspon aproximadament a la meitat del hospital, de manera que encara queden altres zones, com la maternitat, fisioteràpia o interins que no compten amb una instal·lació informatitzada. L’objectiu principal de cara a les perspectives de continuïtat seria seguir treballant amb l’administració de l’hospital i sobre tot amb el seu tècnic (molt implicat en el projecte) per acabar d’informatitzar totes les àrees, doncs fins que no comptin amb ordinadors en tot el procés no podran deixar de forma definitiva el paper.

Valoracions dels participants

Marc Hernandez 

La relació amb el personal del hospital, sobre tot amb el tècnic Richard, ha estat molt positiva i ens ha permès poder avançar molt en tots els objectius fixats. Tant a nivell personal com a nivell acadèmic/professional ha estat una experiència molt enriquidora, aprenent molt de la societat Ghanesa i de la seva forma de treballar. Espero que es pugui seguir treballant amb ells en altres projectes.

Mariona Carós

Ha sigut una experiència molt positiva. La realització d’aquest projecte ens ha permès conèixer una altra manera de viure i de treballar molt diferent a la nostra. Ghana em va impactar des del primer moment en que vam trepitjar la capital (Accra), es nota que hi ha una desigualtat social i econòmica molt gran. Pel que fa al projecte, la comunicació des de Barcelona va ser molt difícil i escassa, però quan vam arribar a l’hospital vam veure que eren conscients del problema que tenien i hi havia moltes ganes de tirar endavant el projecte per tal de millorar la gestió de l’hospital. El personal de l’hospital ens va acollir molt bé i des del primer dia van estar disposats a col·laborar en tot el que va fer falta.

Keywords
Àfrica