Comparteix:

2018-O037

Foment de l'economia circular a partir de l'ús dels subproductes agrícoles en el marc del post conflicte a Colòmbia.

2020-A007.png

Lloc de realització: El Castillo, Meta, Colòmbia
Soci local: Mussa, Asodeleite
Participants de la UPC: Brent Villanueva Escobedo, Ángel Gallegos Dávalos, Iván Felipe Murillo Arias, Jordi Morató Farreras
Dates de realització: 20 de març del 2018 al 17 de desembre del 2018
Ajut del CCD: 2.440 €

Context del projecte

A la zona del Municipi El Castillo, comunitat rural del departament del Meta, Colòmbia, amb coordenades geogràfiques 3r 33'53 "N 73 ° 47'40" O, es pot trobar diferents produccions piscícoles i agropecuàries, principalment fruites i lactis. El Castillo és un dels municipis afectat pel conflicte armat a Colòmbia. El projecte va tenir com a finalitat el sensibilitzar, enfortir les capacitats i donar poder a la població en temes relacionats amb el desenvolupament social, econòmic i ambiental, per mitjà de jornades de co-creació de coneixements, on l'eix temàtic abordat va ser la implementació del model d'economia circular per a l'aprofitament dels recursos agropecuaris dins el cicle de producció, tenint en compte les característiques pròpies del sector i dels recursos naturals amb què compta la regió.

Què s'ha fet?

Les jornades de sensibilització i co-creació de coneixements sobre economia circular, enfortiment empresarial i tecnologies apropiades per a la protecció del medi ambient van ser organitzades en conjunt amb l'associació Mussa -a través de l'empresa associada Asodeleite- i van comptar amb el suport de l'Ajuntament del municipi . Van comptar amb la participació de 35 persones representants de diferents organitzacions agropecuàries de la regió. A través de la presentació de diferents casos d'estudi, es va treballar en la identificació d'oportunitats de millora en les activitats productives de la comunitat -sota el model d'economia circular i enfortiment empresarial- i en la identificació de les pressions antropogèniques a què es troben sotmesos els recursos naturals amb què compten. Els casos d'estudi presentats van ser (a) Asodeleite, aprofitament de la closca de plàtan per produir biogàs, (b) Ecorkwaste, aprofitament del subproducte del suro com a mitjà filtrant d'aigües residuals i com a material per a generar biogàs (c) Aquarisc, aprofitament de els subproductes del cafè, (d) Reagritech, depuració i reutilització d'aigua contaminada per nitrats, (i) Moràvia, restauració socioambiental d'un abocador i (f) el Projecte productor d'aigua en el desert brasiler. En les jornades es va aconseguir identificar que les majors inquietuds de la comunitat és la correcta gestió dels residus, ara identificats com a subproductes amb valor dins de la cadena productiva, la protecció dels recursos hídrics de la regió i la necessitat de treballar de manera conjunta per al desenvolupament de la regió.

2020-A007. Compos.png
2020-A007. Variedades maíz.png
2020-A007. Maíz.png

Perspectives de continuïtat 

Les jornades de co-creació de coneixement han permès donar poder a la comunitat sobre la importància d'introduir el concepte d'economia circular dins dels processos productius i sensibilitzar-la sobre la vinculació que aquests tenen amb la preservació dels recursos naturals, font de matèries primeres. Les jornades han generat un marc de confiança entre els diferents actors que han participat en elles, el que permet la seva vinculació i participació en la futura identificació d'oportunitats específiques de millora segons la seva activitat. L'associació Mussa, les empreses Asodeleite i recirculation Live, amb el suport de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC, han pres els resultats obtinguts com a base per a l'elaboració de projectes encaminats a la recerca de finançament per millorar els processos productius del Castillo, Meta, i la protecció al medi ambient de la regió.

Valoracions dels participants

El projecte finançat pel CCD ha despertat l'interès dels productors agropecuaris de la comunitat del Castillo en temes d'economia circular, enfortiment empresarial i protecció al medi ambient. Aquest projecte, exemple del treball conjunt entre la comunitat, empreses, administració pública i universitat, ha permès enfortir la idea que la cohesió entre els diferents actors de la societat permetrà transformar de forma positiva l'entorn en què es desenvolupen.