Comparteix:

2018-U002

Impactes de la gestió sostenible de la conca del Río Grande de Comitán en els serveis ecosistèmics, hidrològics i culturals.

2020-A007.png

Lloc de realització: Conca del Río Grande de Comitán, Chiapas, Mèxic
Soci local: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México
Participants de la UPC: Daniela Ávila García, Diana G. Monzón Zavalza, Jordi Morató Farreras, Brent Villanueva Escobedo, Lorena Aguilar Pérez
Dates de realització: juny del 2018 al desembre del 2018
Ajut del CCD: 3.800 €

Context del projecte

Els llacs de Montebello es localitzen a la regió sud-sud-est de l'estat de Chiapas i formen part de la subconca del riu Gran de Comitán, Mèxic. El 1959 van ser decretats zona de protecció en la categoria de Parc Nacional per la seva alta riquesa biològica i a la seva influència en sistemes ecològics, culturals i econòmics. Tanmateix, la seva conservació es troba amenaçada pel canvi d'ús de sòl, la pressió sobre el recurs hídric, l'afectació per deixalles sòlides i la contaminació a causa d'activitats agropecuàries i l'abocament d'aigües residuals domèstiques sobre la llera del riu Comitán.

D'acord amb l'anterior, cal implementar accions que mitiguin l'impacte negatiu en la qualitat i quantitat d'aigua dels llacs provinents de les diferents fonts de contaminació a la conca del riu Gran de Comitán i treballar en col·laboració amb les institucions i la població local per dur a terme un monitoratge a llarg termini que inclogui la valoració i conservació dels serveis ecosistèmics que actualment proveeix la zona.

Què s'ha fet?

1. Diagnòstic socioambiental per a la identificació dels principals impactes antròpics i identificació de zones per a la implementació, restauració o conservació de franges de vegetació que millorin la retenció de contaminants i mitiguin els processos d'erosió i sedimentació.

2. Entrevistes amb actors locals i representants institucionals per identificar les principals fonts d'abastament d'aigua en diferents localitats, quantitat i ús, èpoques de sequera i inundacions i problemes de contaminació, amb la finalitat de proposar mesures de mitigació i millorament d'aquests sistemes de abastament.

3. Modelació de l'impacte en els serveis ecosistèmics davant escenaris alternatius de restauració i intensificació de les activitats agrícoles.

4. Entrevistes dirigides a turistes que visiten el Parc Nacional i prestadors de serveis per enfortir estratègies que promoguin activitats turístiques sostenibles.

2020-A007. Compos.png
2020-A007. Variedades maíz.png
2020-A007. Maíz.png

Perspectives de continuïtat 

La gestió integral del recurs hídric, la restauració, conservació i el turisme sostenible en espais naturals protegits són temes rellevants a nivell internacional. A més, són línies de recerca prioritàries per la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat, la UNAM i altres institucions governamentals a Mèxic.

D'aquesta manera, aquest tipus de projectes de col·laboració internacional entre diferents institucions enforteixen els canals de cooperació per a la continuïtat de projectes, creació de grups de recerca i estades de mobilitat. També es promou el treball multidisciplinari entre Llatinoamèrica i Catalunya amb l'objectiu avançar en temes d'aprofitament i reutilització del recurs hídric, mitigació i adaptació al canvi climàtic, entre d'altres.

Valoracions dels participants

Daniela Ávila 

En aquesta ocasió, comptem amb la col·laboració d'investigadors, actors locals i institucionals amb diferents perspectives i opinions que ens han ajudat a entendre una mica més la complexitat dels sistemes socioambientals i la importància de promoure projectes d'investigació multi i transdisciplinaris en zones d'estudi amb una gran diversitat biològica i sociocultural. Sens dubte, ha estat una gran experiència a nivell personal i professional.

Diana Monzón

El treball va ser molt plaent i fructífer, ja que vam poder analitzar els diferents canvis que ha patit l'ecosistema i establir un vincle amb la població, el qual ens va permetre conèixer les seves perspectives i necessitats relacionades directament amb els serveis ecosistèmics. En aquest sentit, l'assoliment més gran durant aquest treball de camp va ser, sens dubte, guanyar-se la confiança dels actors locals i promoure la seva participació a futur en les polítiques ambientals.