Comparteix:

2018-U003

Millora del sanejament sostenible i de l'accés a l'energia en àrees rurals de Perú i Colòmbia.

2020-A007.png

Lloc de realització: Jaén, Cajamarca, Perú i Bucaramanga, Colòmbia
Soci local: Unidad de Gestión Educativa Local de Jaén, Cajamarca (UGEL), Enginyeria Sense Fronteres (ESF Catalunya), Universidad Industrial de Santander (UIS)
Participants de la UPC: Aura Vidal Carrasco, Larissa Terumi Arashiro, Marco Hartl, Laura Flores, Ivet Ferrer, Marianna Garfí
Dates de realització: 2018
Ajut del CCD: 10.948 €

Context del projecte

A Perú i Colòmbia entre el 40 i 50% de la població és pobre. Concretament, les àrees rurals compten amb els percentatges més elevats d'incidència d'extrema pobresa. Pel que fa el sanejament a les zones rurals de Perú i Colòmbia només el 30-40% de la població té accés a tecnologia de tractament d’aigües residuals. Pel que fa als subministraments energètics (energia elèctrica i combustible per cuinar), a aquestes zones hi ha més d’un 90% de dèficit.

Les tecnologies dels aiguamolls construïts i dels biodigestors de baix cost acompleixen el objectiu de promoure el sanejament i de subministrar combustibles nets d'una forma compatible amb els objectius de desenvolupament sostenible.

L’objectiu general d’aquest projecte és contribuir a superar les barreres per a la disseminació dels aiguamolls construïts i dels digestors de baix cost per l’accés al sanejament, a l’energia i el tractament de residus domèstics i residus provinent del procés productiu del cafè, mel i cacau a las zones rurals de Perú i Colòmbia per millorar les condicions de vida de les famílies i dels petits agricultors en situació de pobresa.

Què s'ha fet?

Les activitats realitzades han sigut:

- Coneixement de l'estat de l'art dels biodigestors i dels aiguamolls construïts per el tractament de residus i aigües residuals domèstiques i provinent del procés productiu del cafè, mel i cacau a Llatinoamèrica i Perú.

- Construcció d'una planta pilot d'aiguamolls construïts. Posada en marxa i monitoratge de l’eficiència de tractament i de la qualitat de l’aigua tractada.

- Desenvolupament d’una metodologia per a la selecció del model de digestor més apropiat al context considerat que tingui en compte criteris tècnics, econòmics, socials i ambientals (metodologia multi-criteri).

- Anàlisi del cicle de vida per a l'avaluació dels beneficis ambientals dels digestors de baix cost i dels aiguamolls construïts en les àrees rurals de Llatinoamèrica.

- Difusió dels resultats i jornades de sensibilització sobre els temes relacionats amb sanejament i energies renovables a escoles i deferents institucions del departament de Cajamarca, Perú.

- Participació i promoció de la xarxa RedBioLAC (Red de Biodigestores de Latino America y Caribe).

2020-A007. Compos.png
2020-A007. Variedades maíz.png
2020-A007. Maíz.png

Perspectives de continuïtat 

Les perspectives de continuïtat d'aquest projecte, són realistes, factibles i necessàries. Les contraparts implicades tenen un gran interès en la seva realització i en la col·laboració amb la UPC per tirar endavant la implementació i millora dels biodigestors familiars i dels aiguamolls construïts adaptats a les condicions de la Serra Andina.

Valoracions dels participants

Larissa i Marco 

L'experiència a Jaén, Perú, ha estat molt positiva. Des del principi, totes les organitzacions involucrades ens han rebut molt bé, amb moltes propostes de col·laboracions i recolzament en totes les activitats. Un resum de les nostres principals accions durant aquest mes a Jaén:

- Organització de tallers educatius en escoles secundàries amb el tema de sanejament i tecnologies pel tractament d'aigua residual en el marc d'UGEL, amb sessions teòriques i experimentals a les escoles i excursions a un sistema de tractament d'aigua residual (Chamaya);

- Participació al Taller de Comitès de Vigilància Ambiental de la regió de Cajamarca, organitzat per l'ONG Grufides i visita a un riu a Cajabamba per l'avaluació de la qualitat de l'aigua (amb possible contaminació per activitat minera informal);

- Participació a un esdeveniment (Chachapoyas) de les organitzacions regionals d'UGEL a nivell nacional amb una presentació del nostre projecte;

- Col·laboracions amb comunitats locals per la caracterització d'aigües d'un canal i un manantial per avaluar el possible ús de l'aigua pel rec i el consum d'animals;

- Monitorització d'un sistema de tractament d'aigua residual (aiguamoll construït) en una cooperativa de cacao instal·lada a Chamaya;

- Participació com a ponents al II Congrés Nacional i Internacional de Ciències Forestals i Ambientals, organitzat per la Universitat Nacional de Jaén;

- Participació amb entrevistes a la Radio Marañon sobre temes d'aigua residual i ús de fertilitzants.

Aura

L’experiència com a voluntària a Perú mitjançant el conveni entre el CCD-UPC i Enginyeria Sense Fronteres (ESF) ha sigut una experiència molt enriquidora tant a nivell personal con professional. Crec que és important poder veure el món des d’una altra perspectiva per tal de poder tenir visió del funcionament del món més ajustada a la realitat i sobretot, descobrir que hi han alternatives i models de vida, de treball i de funcionament, molt diferents al nostre.

Crec que es important que prèviament a l’estada com a voluntària al Sud es pugui establir una connexió amb l’entitat amb la qual es marxa (en el meu cas Enginyeria Sense Fronteres) i així, conèixer bé la realitat i els projectes amb els quals vas a treballar.

Poder viure una experiència com aquesta la considero molt important i enriquidora per a tothom, i personalment en l’àmbit d’enginyeria i medi ambient. A nivell tècnic he après moltes coses i també en termes de drets humans i de formulació de projectes.