Comparteix:

2018-U005

Tècniques d'anàlisi digital d'imatge mèdica a l'àmbit de l'oftalmologia clínica.

2020-A007.png

Lloc de realització: Cartagena de Indias i Pamplona, Colòmbia
Soci local: Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB), Laboratorio de óptica y Procesamiento de Imágenes de la UTB.
Participants de la UPC: María Sagrario Millán
Dates de realització: 15 de juny del 2018 al 15 de maig del 2019
Ajut del CCD: 3.420 €

Context del projecte

L'ús d'instrumentació a les clíniques oftalmològiques és desigual i sovint presenta problemes d’actualització . Els avenços en les tècniques d'imatge mèdica no arriben als entorns clínics o no s'apliquen bé. Hi ha dificultats econòmiques, però també de formació per cercar solucions. El problema repercuteix en els pacients i redueix la població que pot arribar a ser examinada i/o tractada. El projecte treballa sobre problemes concrets d’imatge ocular plantejats per les entitats clíniques participants. El projecte actua en un àrea tecnològica d'educació i formació universitària, recolzant l’àrea de recerca aplicada a la medicina iniciada per un grup emergent, com és el grup OPI-Lab de la Universidad Tecnológica de Bolívar, a Cartagena de Indias.

Què s'ha fet?

S’han buscat solucions basades en les tècniques de processament òptic i digital d’imatge, partint d’imatges cedides per les entitats clíniques participants i amb la seva col·laboració. Per dur-ho a terme, s’han implicat, a nivell local, estudiants de grau de diverses enginyeries, estudiants de màster i doctorat, així com professors per supervisar els estudiants. A la UPC s’han implicat professors i estudiants de doctorat que actuen com a col·laboradors externs. S’ha impulsat la mobilitat amb la realització de tres estades de recerca: una professora de la UPC, un professor i un estudiant de doctorat de la UTB. S’ha impulsat el programa de doctorat i màster de la contrapart a través de projectes de final de carrera, conferències i cursos especialitzats, participació en comissions avaluadores, seguiment i tutoria. S’han fet publicacions científiques d’autoria conjunta, articles i comunicacions a congressos. S’han transferit resultats del projecte a les entitats clíniques y s’han fet diverses accions de divulgació, visibilització i comunicació en xarxa. S’ha ampliat l’acció a altra universitat colombiana, participant en la creació de la 1a Escuela en Optica del Nororiente Colombiano organitzada per la Universidad de Pamplona i amb el suport addicional d’un Student Chapter de societats científiques (OSA i SPIE).

2020-A007. Compos.png
2020-A007. Variedades maíz.png
2020-A007. Maíz.png

Perspectives de continuïtat 

Està previst continuar el projecte donat els resultats satisfactoris obtinguts, l’interès de grup colombià i també el grup de recerca a la UPC. El grup de recerca colombià és jove, està participant en la posada en marxa d’un programa de doctorat a la seva universitat, té voluntat d’aprofundir i consolidar col·laboracions internacionals i té una quantitat d’estudiants en formació relativament gran. A més, el projecte no implica una dependènciad’un grup extern (UPC), sinó que li permet consolidar una línia pròpia de recerca i acció al seu entorn local, així com obrir-se a aplicacions d’alta demanda social, com ara la salut de la població (salut visual). De fet, s’ha demanat un nou projecte en la convocatòria 2019 .

Valoracions dels participants

La meva valoració és molt positiva. Les accions han sigut productives i intenses. Totes les activitats programades inicialment han estat desenvolupades. En alguns casos, fins i tot, han anat més enllà i han permès plantejar un nou projecta. Em consta que el grau de satisfacció de la contrapart és molt elevat com així ho ha manifestat a la carta de valoració i queda reflectit en el disseny de la nova proposta.