Comparteix:

2018-U007

Rammed Earth com a mètode de construcció sostenible per a l'edificació en zones rurals de Dewgain

2020-A007.png

Lloc de realització: Dewgain, Jharkhand, Índia
Soci local: Live-in-Labs – Amrita Vishwa Vidyapeetham
Participants de la UPC: Pol Borràs Font
Dates de realització: del març a l'agost del 2018
Ajut del CCD: 1.285 €

Context del projecte

Els problemes relacionats amb l’habitatge son una realitat en moltes localitats rurals a la Índia, especialment aquelles amb un clima extrem com es el cas en l’àrea Nord d’aquest país. La majoria de les cases en aquestes zones estan construïdes amb tova. Aquesta tècnica requereix un manteniment freqüent, pateix els atacs d’insectes com les termites i no es adequada per un clima tant específic. El govern de la Índia i altres organitzacions han adoptat mesures, construint unes quantes cases fetes de formigó. Això ha servit com una solució a curt terme ja que aquestes no son aptes per al clima local ni serveixen per al autodesenvolupament.

L’objectiu principal d’aquest projecte es analitzar, proposar, dissenyar, executar i ensenyar un mètode que s’adapti a les necessitats dels habitants d’un dels pobles rurals en el Nord de la Índia com és Dewgain, amb la finalitat de promoure el seu desenvolupament.

Què s'ha fet?

La primera fase d’aquest projecte s’ha realitzat en tres etapes ben diferenciades: estudi de camp, investigació de laboratori i construcció de un prototip.

En la primera etapa va ser un estudi de camp sobre tant de les tècniques i l’estat dels habitatges actuals de la població com de les problemàtiques a les quals han de fer front en el dia a dia els habitants.

La segona etapa va ser un treball de recerca en els laboratoris de la universitat Amrita Vishwa Vidyapeetham on, guiat per un expert sobre la tècnica, es va estudiar l’aplicabilitat de la tècnica de “Rammed Earth” utilitzant el sòl local de Dewgain a través de nombrosos tests.

La tercera etapa va ser la construcció de un prototip d’habitatge utilitzant la tècnica de “Rammed Earth” per demostrar l’aplicabilitat de la mateixa en el poblat de Dewgain.

2020-A007. Compos.png
2020-A007. Variedades maíz.png

Perspectives de continuïtat 

Una segona fase és necessària per introduir aquesta tècnica en el poblat de Dewgain perquè els habitants puguin fer-ne us i siguin els actors del seu propi desenvolupament. Per a dur a terme aquesta tasca una estudiant d’arquitectura de la universitat de Buffalo (EEUU) es desplaçarà a la Índia i treballarà conjuntament amb quatre estudiants d’Enginyeria Civil de la universitat Amrita Vishwa Vidyapeetham que es van oferir per a donar continuació al projecte. Els següents passos seran una recerca i prova més en profunditat sobre la tècnica de construcció d’una teulada òptima per aquest tipus d’estructura i la creació i implantació d’un mètode didàctic per ensenyar a la gent del poblat a fer us de la tècnica per construir els seus propis habitatges.

Valoracions dels participants

Els més de sis mesos passats a l’Índia han sigut una experiència increïble, molt gratificant gràcies al treball aconseguit, enriquidora i que m’ha fet obrir-me encara més de ment i d’esperit. He tingut la oportunitat d’aplicar els coneixements adquirits durant els anys d’estudi d’enginyeria per desenvolupar una solució per una problemàtica que afecta diària i directament a una gran part de la població de la Índia. Tot això gràcies da l’ajuda de grans professionals tant de la universitat Amrita Vishwa Vidyapeetham com del programa Live-in-Labs que m’han proporcionat els coneixements, les eines i les persones per fer possible aquest projecte.

Keywords
Àsia