Comparteix:

2018-U011

Metodologies i aplicatius per a l'elaboració de plans d'electrificació rural i l'avaluació de projectes energètics a l'Amèrica Llatina I i II.

2020-A007.png

Lloc de realització: Chiapas, Mèxic/Zulia, Veneçuela Sancti/Spiritus, Cuba
Soci local: Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Energías Renovables (CIDTER) de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH); Centro Socioeconómico del Petróleo y Energías Alternativas (CESPE) de la Universidad del Zulia (LUZ); y Centro de Estudios de Energía y Procesos Industriales (CEEPI), Universidad de Sancti Spiritus (UNISS)
Participants de la UPC: Bruno Domenech, Laia Ferrer, Rafael Pastor, Alberto García, Alejandro López, Dorian Gómez i Rosa Galleguillos
Dates de realització: 12 de juliol del 2017 al 31 de març del 2019
Ajut del CCD: 7.322 €

Context del projecte

L'estat de Chiapas (Mèxic) té un IDH molt inferior a la mitja nacional, i encara més de 10.000 comunitats sense electricitat. El CIDTER-UNICACH impulsa diferents projectes regionals d'electrificació en regions aïllades on no arriba la xarxa elèctrica nacional.

L’estat de Zulia (Veneçuela) compta amb una de les majors reserves de petroli i gas del continent americà, però té importants desigualtats socioeconòmiques i una gran concentració de població indígena sense electricitat. El govern ha dut a terme el programa “Sembrando Luz” per instal·lar sistemes solars fotovoltaics i híbrids en aquestes comunitats.

Cuba és un model reconegut de desenvolupament sostenible: amb un IDH superior a 0,8, té una petjada ecològica menor que 1,8. El programa “Revolució Energètica” pretén augmentar l'ús de tecnologies renovables: electrificació fotovoltaica, l'escalfament solar d'aigua, energia hidràulica i de residus sòlids.

Què s'ha fet?

En projectes anteriors, el grup SCOM va desenvolupar una metodologia per dissenyar sistemes d’electrificació autònoms per comunitats rurals amb renovables, utilitzant eines d’optimització i multicriteri. La metodologia minimitza el cost dels projectes, combinant les tecnologies eòlica i solar, la distribució individual i en microxarxa, i incloent consideracions socials, tècniques i econòmiques. Actualment, s’està estenent la recerca per: considerar no només projectes aïllats sinó plans d’electrificació regional i avaluar projectes implementats analitzant les bones pràctiques que afavoreixin la sostenibilitat. Així doncs, en aquest projecte s’ha:

  • Incorporat noves opcions de disseny de projectes a la metodologia existent, com la combinació de la mitja i baixa tensió o la generació amb mini-centrals hidràuliques. 
  • Avaluat casos reals de projectes d’electrificació rural a Mèxic, Veneçuela i Cuba. En concret, s’han desenvolupat i aplicat eines de recollida i anàlisi d’informació, per avaluar-ne la sostenibilitat institucional, tècnica, socioeconòmica i ambiental. 
  • Adaptat les eines de suport a la presa de decisions per la planificació energètica, prioritzant les comunitats a electrificar donada una regió sense electricitat.
  • Desenvolupat un programari informàtic, per ajudar en la presa de decisions pel disseny de projectes per part dels promotors de l’electrificació rural en països en desenvolupament. 
  • Publicat els avenços de la recerca en un total de 9 articles JCR, 2 articles a revistes indexades, 1 tesi doctoral i 1 TFM.
2020-A007. Compos.png
2020-A007. Variedades maíz.png
2020-A007. Maíz.png

Perspectives de continuïtat 

Aquest projecte queda emmarcat en la recerca que duen a terme els grups SCOM i IOC en electrificació rural des de fa més de 12 anys. En aquest temps, només en aquesta temàtica, l’equip de treball ha dirigit 5 tesis doctorals (3 més en curs), publicat 32 articles JCR, 7 articles en altres revistes, 33 ponències a congressos, 4 capítols de llibres i 1 llibre editat. A més, han participat en 9 projectes finançats pel CCD, 2 del pla nacional (ENE2010-15509 i ENE2015-67253-R) i 1 beca Marie Curie FP7-PEOPLE-2013-COFUND. Actualment, l’equip està iniciant la participació en projectes europeus del programa H2020 en la temàtica, en col·laboració amb diferents universitats Europees i experts de reconegut prestigi internacional. En paral·lel, s’ha seguit buscant fonts de finançament habituals. Finalment, val destacar, que les institucions amb les quals s’ha treballat han mostrat interès en la recerca, recolzant i donant suport a les diferents tesis doctorals i articles publicats.

Valoracions dels participants

Bruno Domenech 

Aquesta recerca està en fase de maduresa i permet obtenir resultats molt satisfactoris. L’equip ha iniciat la col·laboració amb universitats europees, contactant amb investigadors prestigiosos com el Dr. Subhes C Bhattacharyya (De Monfort University, UK), editor de la revista Energy for Sustainable Development, indexada al JCR (Q2). Així, és un moment interessant per ampliar els casos d’estudi i validar la recerca amb els projectes visitats a Mèxic, Veneçuela i Cuba. A més, el programari desenvolupat és clau per difondre la recerca i afavorir futurs contactes amb promotors de l’electrificació a països en desenvolupament.

Dorian Fco. Gómez

Durant les meves estades a localitats amb pobresa extrema de l’estat de Chiapas, Mèxic, he pogut assolir experiències professionals i personals molt importants. Per una banda, he pogut desenvolupar habilitats tècniques en l’àrea de l’electrificació rural per al disseny de projectes; i per altra, he pogut conèixer de primera mà les necessitats reals de les poblacions dels projectes i com aquests ajuden en la millora de la seva qualitat de vida.

Alejandro López

Les visites a comunitats rurals de Cuba han estat útils per conèixer la operativitat de les tecnologies electrògenes i renovables d’electrificació. Així, he recopilat informació tècnica i social per avaluar la sostenibilitat de les mateixes utilitzant metodologies prèviament desenvolupades. A Veneçuela, les visites a Zulia i Falcón m’han permès aprofundir en la dimensió institucional i socioeconòmica dels projectes a través d’entrevistes a autoritats locals, acadèmics universitaris, investigadors i antropòlegs.