Comparteix:

2018-U013

Formació en navegació sostenible i avaluació dels usos energètics i la sostenibilitat ambiental de la població rural de Illa de Saboga.

2020-A007.png

Lloc de realització: Illa de Saboga, Arxipèlag de las Perlas, Panamà
Soci local: Universidad Marítima Internacional de Panamà (UMIP)
Participants de la UPC: Marcel·la Castells i Sanabra, Jordi Mateu Llevadot, Toni Llull Marroig i Andreu Martínez Parera
Dates de realització: 1 de desembre del 2018 al 22 de desembre del 2018
Ajut del CCD: 3.965 €

Context del projecte

Panamà és un dels països econòmicament més desenvolupats i el segon país més competitiu de l’Amèrica Llatina. Tot i això, aproximadament 4 de 10 persones viuen en una situació de pobresa total i, del total de la població, el 16,6% es troba en situació de pobresa extrema. Panamà es troba entre els 10 països del món amb més desigualtat. Les fonts d’ocupació a l’Arxipèlag de Las Perlas (situat al Golf de Panamà) són escasses (amb un atur del voltant del 70%), principalment entre la població femenina, per qui és difícil trobar treball sense una mínima formació. Els homes es dediquen a la pesca, al busseig i a l’agricultura com a úniques activitats de subsistència. La situació actual de l’llla de Saboga (ubicada al nord de l’Arxipèlag) posa de manifest la manca de recursos energètics d’aquesta zona, les grans dificultats d’accés a l’educació i els pocs medis per a la inserció al mercat laboral de la zona.

Què s'ha fet?

El projecte de cooperació ha tingut dues línies d’actuació ben diferenciades: la formativa i la recerca en l’avaluació dels usos energètics i la sostenibilitat ambiental. La formativa s’ha adreçat principalment als nens i les nenes de la Illa de Saboga amb l’objectiu d’aprendre formes de navegar sostenible, així com respectar i sensibilitzar-se de l’entorn i veure les oportunitats que el mar els hi pot donar en un futur, així com apoderar a les nenes. Per altra banda també s’ha fet formació als estudiants de la Facultat de Ciències Nàutiques i de Biologia Marina de la Universitat Marítima Internacional de Panamà (UMIP) esperant que en un futur siguin els propis estudiants de la UMIP els que puguin oferir aquesta formació. La línia de recerca que s’ha dut a terme està relacionada amb la futura implementació de les energies renovables a la zona. S’ha realitzat l’adquisició de dades sobre corrent per l’avaluació del potencial real de l’energia mareomotriu a l’Arxipèlag de las Perlas, especialment en la zona pròxima a la illa de Saboga, realitzant una campanya de camp amb instrumentació de baix cost (boies lagrangianes). També vam publicar un article en la revista de la universitat de Panamà UMIP sobre els primers resultats dels projecte.

2020-A007. Compos.png
2020-A007. Variedades maíz.png
2020-A007. Maíz.png

Perspectives de continuïtat 

Des de l’equip de persones que ens hem traslladat ens agradaria donar continuïtat a aquest projecte. Per una banda, durant aquest any 2019 es preveu desenvolupar el material formatiu que s’ha generat durant els tallers a la illa de Saboga, documentació útil per a la futura formació de formadors de la UMIP. Pel què fa a la recerca, es preveu avaluar, a través d’un Treball Final de Màster, el potencial d’energia mareomotriu a l’arxipèlag de las Perlas a través d’un model numèric que cal calibrar a partir de l’adquisició de dades reals obtingudes durant les mesures de camp. Amb els resultats obtinguts, es determinarà si són necessàries noves mesures de camp amb diferents condicions de corrent i marea. També es vol donar continuïtat al projecte iniciat per un estudiant de la UMIP on avalua l’impacte mediambiental de les embarcacions a la Illa de Saboga per tal de reduir-lo utilitzant energia elèctrica solar. Amb els resultats d’aquest projecte de tesis es podrà plantejar la futura implementació de l’energia solar a l’Arxipèlag de las Perlas.

Valoracions dels participants

El projecte realitzat a l'illa de Saboga ha estat una oportunitat per tenir una primera experiència en cooperació i entendre com d'útils i enriquidors poden resultar aquests projectes, tant per les persones que ens desplacem com per les que ens acullen. La gent de l'illa ha fet que el nostre grup se sentís benvingut des del primer moment, fet que considero essencial per a la realització de la primera part del projecte, on hem treballat amb infants i joves de l'illa.

Saboga ha representat una illa paradisíaca que encara es pot salvar de la destrucció per l'especulació tal i com va passar amb la seva veïna, la Isla Contadora. Per una banda, l'estudi dels corrents, per tal d’implantar un generador mareomotriu que substitueix l'actual de gasoil i per altra banda, els tallers amb els nens i les nenes de l'illa per tal de d’estimar l'entorn i conservar-lo, han estat dues activitats que segur contribuiran a fer de Saboga una illa model de convivència amb el turisme.

El projecte que hem fet a Saboga ha significat el descobriment d'un món totalment nou, una forma de ser i una manera d'actuar que ens han permès acabar sent els verdaders alumnes de l'illa. A més, hem realitzat les tasques de camp planificades per a l'estudi de les corrents de marea de la regió. Les dades obtingudes, a l'espera de resultats finals, semblen satisfactòries. Amb tot, espero que el projecte tingui continuïtat i la que gent de l'illa en pugui treure profit.

Aquest projecte de cooperació i desenvolupament ha estat tot un repte i un aprenentatge per tots nosaltres. Hem hagut d’aprendre a comunicar-nos d’una manera diferent per tal d’arribar al nostre objectiu principal, que els nens i les nenes hagin après a respectar i a sensibilitzar-se amb l’entorn marítim i veure’n oportunitats laborals futures. Crec que ha estat una primera llavor que esperem que doni el seu fruit, però encara queda molta feina per fer.