Comparteix:

2018-U014

Reforestació a Egipte a través de l'agrosilvicultura.

2020-A007.png

Lloc de realització: Luxor i Ismailía, Egipte
Soci local: Cairo University, Agricultural Research Center
Participants de la UPC: Irene Jorge, Irene Marente
Dates de realització: 12 de juny del 2018 al 31 de gener del 2019
Ajut del CCD: 1.780 €

Context del projecte

El projecte neix de la necessitat d'impulsar estratègies de millora i sostenibilitat de les plantacions forestals irrigades amb aigües residuals tractades en zones desèrtiques d'Egipte, les quals s'han vist deteriorades durant els últims anys. La contribució del projecte s'enfoca cap a la creació de vincles transmediterranis entre entitats d'investigació europees i egípcies per la creació conjunta de projectes d'investigació, millora i comercialització de productes forestals de les plantacions esmentades pel seu possible finançament.

Què s'ha fet?

El projecte va començar amb l'establiment d'un consorci entre la Universitat d'El Caire, el Centre d'Investigacions Agrícoles d'Egipte i la Universitat Politècnica de Catalunya amb l'objectiu d'analitzar les causes del deteriorament de les plantacions forestals a Egipte i poder elaborar propostes d'investigació, millora i sostenibilitat de les mateixes. Per aquesta avaluació es van realitzar visites a les plantacions ubicades a Luxor i Ismailia, on es van fer entrevistes a investigadors i treballadors de les plantacions. També es van realitzar reunions amb altres organismes locals que podrien estar interessants en la participació en aquestes propostes. D'especial importància va ser la reunió amb el representant d'Egyptian Natural Oil Co., que va néixer de la necessitat d'incloure entitats locals amb ànim de lucre al consorci que poguessin contribuir a la sostenibilitat des d'un punt de vista econòmic.

Paral·lelament, s'ha dut a terme la identificació de convocatòries europees de finançament de projectes enfocats a la millora de les plantacions i la reutilització d'aigua residual. Es van realitzar diferents reunions per presentar les característiques d'aquestes convocatòries i les dates límit de presentació de propostes. Actualment les entitats que han participat en aquest projecte estan treballant en la preparació d'una proposta relacionada amb gestió d'aigua i forestal per ser presentada inclosa a la convocatòria europea PRIMA.

2020-A007. Compos.png
2020-A007. Variedades maíz.png
2020-A007. Maíz.png

Perspectives de continuïtat 

Després de les activitats dutes a terme i els vincles establerts entre entitats transmediterrànies d'investigació i comercial, les entitats que han participat en aquest projecte estan treballant en la preparació d'una proposta relacionada amb la gestió de l'aigua i forestal per ser presentada inclosa a la convocatòria europea PRIMA que pretén mobilitzar les comunitats científiques euro mediterrànies, els interessats i les entitats privades per recolzar projectes d'investigació i innovació dels quals s'espera que produeixin un impacte socioeconòmic a curt i mig termini. Tot i això, no es descarta presentar la proposta a futures convocatòries, ja que la intenció de cooperar per les millores de les plantacions forestals, la reutilització de l'aigua i la creació d'una economia circular en aquests sistemes és alta tant en organismes locals com europeus.

Valoracions dels participants

Irene Marente Torres 

Es considera que s'han aconseguit els objectius generals gràcies a la consecució de la majoria d'objectius especificats. Entre els objectius que no s'han aconseguit hi són els d'incloure la Facultat d'Agricultura d'Aswan al consorci o realitzar la reunió del 3 de gener a la Universitat d'El Caire a causa d'una cancel·lació imprevista. No obstant, la resta d'objectius es van assolir de manera satisfactòria.

Irene Jorge Fernández

Es valoren positivament les reunions mantingudes amb representats de les diferents entitats involucrades per la consecució dels objectius del projecte i les visites de camp que han permès observar in situ l'estat de les plantacions. Així, tant la identificació conjunta de les convocatòries més apropiades pel finançament de projectes en col·laboració com la definició del full de ruta han estat de gran utilitat.

Keywords
Àfrica