Comparteix:

2018-U018

Estudi participatiu per a intervencions estratègiques al barri G.Dimitrov per a la millora del sistema/xarxa d'espais col·lectius.

2020-A007.png

Lloc de realització: Barri George Dimitrov, Maputo, Moçambic
Soci local: Faculdade de Arquitectura e Planeamento Físico i el seu Centro de Estudos para o Desenvolvimento do Hábitat; Conselho Municipal de Maputo
Participants de la UPC: Estanislao Roca, M.Arwen Prendergast, Merve Tanok, Laura Virginia de Vargas, Judit Llabrés, Joan Moreno, Inès Aquilué, Miquel Martí
Dates de realització: 15 de novembre del 2018 al 14 de novembre del 2019
Ajut del CCD: 8.874 €

Context del projecte

Maputo viu un procés d’urbanització accelerada extensiva no formal, amb un 75% del seu territori format per barris populars on hi resideix un 85% de població de baixos o molt baixos recursos. El projecte es centra en el barri perifèric George Dimitrov (GD), d’aproximadament 50.000habitants i 10km2. L’administració pública es troba davant greus carències de recursos (econòmics, materials, tècnics, etc.), de data profunda i actualitzada, així com de polítiques i amb un enfoc del Dret a la Ciutat Integral, Integrat i Inclusiu. GD no tant sols té una elevada carència d’Espais Col·lectius (equipaments i serveis, espais públics, transports i activitat terciària col·lectiva), si no que l’accessibilitat als pocs existents és precària i insegura. És la població més vulnerabilitzada la més afectada davant els problemes urbans i l’accés als serveis i oportunitats que la ciutat ofereix, principalment dones i noies, infància, gent gran i d’altres persones molt vulnerabilitzades.

Què s'ha fet?

El projecte consta de dues vessants: l’Executiva i Conclusiva, i la Formativa, de Difusió i de Sensibilització.

La primera es centra en una tres fases, i actualment el projecte està en fase de concloure la primera i iniciar la segona. La fase I ha constat en l’aixecament i mapeig de la situació actual del barri i entorn, investigacions diverses, tractament de data (sobretot en GIS), anàlisis i diagnosis, on també han format part les estructures comunitàries i els residents. La propera fase II són unes Jornades Participatives, amb meses sectorials (quadre tècnic, grups de residents segons paràmetres socioeconòmics, organitzacions civils, responsables d’equipaments i serveis, etc.), les quals s’enfoquen en la formulació consensuada d’intervencions estratègiques de millora del barri a través del Sistema d’Espais Col·lectius, d’acord amb els recursos i especificitats reals, amb perspectiva de gènere i participació transversal. La fase III, conclusiva, serà el desenvolupament del projecte tècnic executiu de les intervencions, així com la rendició de comptes davant els beneficiaris i les contraparts locals.

La segona vessant la formen les activitats de docència (a Barcelona i Maputo) per formar en les realitats urbanes subsaharianes i Maputo, de seminaris sobre el procés i el projecte, així com d’altres activitats de difusió i sensibilització a través de les xarxes i exposicions.

2020-A007. Compos.png
2020-A007. Variedades maíz.png
2020-A007. Maíz.png

Perspectives de continuïtat 

Junt a les mateixes contraparts locals, s’ha decidit expandir saltar de l’escala de barri al de centralitat urbana, on el dret a la ciutat integrat, integral i inclusiu, la perspectiva de gènere, i la participació i presa de decisió transversal, es mantindran com a eixos transversals. El futur projecte englobaria cinc barris perifèrics del districte KaMubukwana, pels quals es desenvoluparia un pla estratègic de millora a través de corredors que facilitarien la mobilitat i l’accessibilitat als espais col·lectius, i un millor i major ús de l’espai urbà i de les oportunitats que ofereix el districte. La proposta inclou una nova component d’innovació per a la gestió urbana multinivell i per al desenvolupament sostenible dels barris informals de Maputo, a través de la creació d’eines i bases sòlides per al coneixement aplicat, actualitzat i transparent, que també seria transmès als diferents actors urbans a través de la formació sensibilització i difusió, inclosa la capacitació de grups vulnerabilitzats locals i la creació d’aplicatius i sistemes tecnològics.

Valoracions dels participants

Arwen Prendergast Gumbao 

Com a coordinadora a terreny remarcaria que, partint d’anteriors experiències d’investigació, formació i difusió a Maputo, em trobo davant una fase molt enriquidora i a la vegada complexa, al treballar i coordinar amb/a nivell multisectorial residents i diverses estructures públiques i comunitàries (govern, municipi, districte, barri, quarteiroes, etc.). Remarcaria la importància de la data profunda i exhaustiva realitzada, la qual, a part de denominadors comuns, està mostrant grans divergències segons els grups socials o els territoris dins els territoris, imprescindible per desmuntar generalitzacions i per a les presa de decisions que afectin als beneficiaris.

Ines Aquilué Junyent

Durant l’estada hem estat desenvolupant les Jornades Participatives (JP) que tindran lloc al juliol, que ha consistit en visitar el barri, prendre dades, produir documentació gràfica i construir el marc de treball per a les JP (calendari, activitats, organització, participants, etc.). També he impartit una classe als alumnes participants del projecte de la Faculdade de Arquitectura e Planeamento Físico, per tal d'intercanviar el meu coneixement. L’experiència ha estat positiva, especialment per l'accés al barri George Dimitrov i a les seves estructures de gobernança, i per avaluar la situació d'accessibilitat de la població per ara poder traçar-ne les millores.

Judit Llabrés

Participar en la fase d’entrevistes m’ha permès entendre de primera mà l’entorn el projecte i com les persones habiten el barri, etapa necessària per poder proposar intervencions estratègiques de millora del sistema d’espais col·lectius. A més, he realitzat un recull gràfic tant del procés com del barri. Per altra, he treballat amb el processament de la información, la generació de documentació gràfica i amb l’aixecament de dades en sistema d’informació geográfica, col·laborant directament amb la seu del cadastre de Maputo.

Laura Virginia De Vargas

Les tasques realitzades durant l'estada van ser principalment la preparació i realització del mapeig dels 143 quarteiroes (subestructures territorials i administratives dels barris). La primera part de l'estada va ser una mica feixuga pel fet que les entrevistes s'havien de transcriure, s'hagués pogut fer a distància agilitzant la feina. La segona part em va permetre conèixer una gran quantitat de quarteiroes, la seva estructura morfològica i les mancances estructurals que tenen. En conclusió, valoro de manera positiva l'estada i continuo col·laborant amb el projecte en l’edició de la pàgina web.

Keywords
Àfrica