Comparteix:

2019-A014

Autonomia Energètica de Azizakpe - Desenvolupament tecnològic sostenible a partir d'energia renovable.

2020-A007.png

Lloc de realització: Azizakpe, Ada Foah, Ghana
Soci local: xx
Participants de la UPC: Gerard Motta Rodriguez, Josep Gerard Pou Alzamora, Miquel Marc Pou Alzamora
Dates de realització: 15 de juny del 2019 al 05 de maig del 2020
Ajut del CCD: 2.820 €

Què s'ha fet?

Aquesta primera fase s'ha plantejat com un primer contacte amb l'entorn i la comunitat on es dura a terme l'engros del projecte. Els objectius primordials eren establir una relació tant amb els membres de la comunitat com amb altres actors locals que hi poguessin interferir. En aquest aspecte ens hem reunit amb membres de l'ordenança publica, com són els membres de les assemblees o els respectats "chiefs". S'ha de destacar l'acord de cooperació establert amb el Technical Institue of Ada Foah, mitjançant el qual es garantitza que el projecte comptara amb l'implicació de personal docent i d'estudiantat tècnicament qualificat de la regio, a més de possibilitar l'accés als tallers del centre que permetran un augment en la qualitat final del projecte.

En l'aspecte més tècnic s'han duit a terme tasques de recollida de dades. Com són la composició del sòl, la freqüencia i magnitud del vent, l'observació dels efectes de la marea i una medició aproximada de la força de les ones. En quant al material s'han localitzat diferent punts d'havituallament, s'han estimat les quantitats disponibles i els preus establerts, així com determinat el material i eines que s'haurien d'importar.

2020-A007. Compos.png
2020-A007. Variedades maíz.png
2020-A007. Maíz.png

Perspectives de continuïtat 

El projecte es troba a n'aquest moment en fase d'implementació. Despres d'haver superat la primera fase, ara s'esta treballant per sumar nous col·laboradors. Som conscients de la necessitat de comptar amb patrocinatge d'empreses del sector, que ens puguin aportar el material necessari per la construcció del generador eòlic, la transformació i emagatzament de l'electricitat obtinguda i la posterior distribució. El contacte amb diverses empreses s'ha establert de manera efectica. Com es el cas de l'empresa Gurit, del sector de modelació de aerogeneradors a partir de materials compostos, o l'empresa Vernis Motor, del sector de motors i generadors elèctrics.

Un cop aconseguit tot el material, i finalitzat el disseny es te previst un segon desplaçament per part de diferents alumnes que conjuntament amb alumnes i professors del Technical Institute of Ada Foah construiran i implementaran l'aerogenerador a la Illa d'Azizakpe.

Valoracions dels participants

Josep Gerard Pou Alzamora 

El projecte és interessant, ja que compleix amb el principal objectiu que ha de tenir una cooperació: s'està solucionant un problema que els habitants veuen com una necessitat. Durant el nostre contacte amb la població de la localitat, es va notar la seva preocupació per abastir la seva necessitat d'elèctrica, així com pel perill que desapareguin definitivament les seves terres a causa de la pujada del nivell de l'aigua del riu. A més, s'ha aconseguit que realment es tracti d'una cooperació, ja que, a conseqüència de la voluntat dels locals d'Azizakpe perquè el projecte progressi correctament, s'ha aconseguit que s'interessin a participar un gran nombre de persones de l'illa.

Gerard Motta Rodriguez

Després de la nostra primera estada a Ada puc afirmar que realment existeix una necessitat per part de la societat i que la nostra iniciativa cobreix una preocupació comuna a tots els habitants de l’illa. Durant aquest període de temps en el que vàrem conviure amb ells vàrem comprendre de primera mà el problema que tenien així com començar a construir pont tant com els habitant de l’illa com amb institucions importants de la zona, com es el cas de l’institut tècnic d’Ada. He de dir que durant aquest període la actitud dels habitats en general ha sigut sempre molt positiva i molt oberta a totes les propostes que els hi vàrem fer, tant que ha dia d’avui ja hi ha gent de l’illa que s’ha interessat per ajudar-nos en el projecte .I es per aquest motiu que veig amb molt bons ulls el futur de la iniciativa ja que perquè funcioni correctament es funda mental la participació de la comunitat i ara mateix es una cosa que tenim. També cal esmentar que la nostre contra part ha tingut un comportament exemplar , amb una bona benvinguda i hem tingut una molt bona relació durant tota la estància, sempre han sigut molt atents i predisposat ha donar-nos tot el que estigui en les seves mans.

Keywords
Àfrica